fbpx

Subotić Siniša

Biografija

 • 2008/2009 - Diploma - Odsjek za psihologiju, Univerzitet u Banjaluci, Bosna i Hercegovina (I ciklus studija) / Odsek za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija (II ciklus studija) , Psihologija
 • 2014 - Doktorat - Odsek za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, Psihologija (uža oblast: Pedagoška i školska psihologija)
 • 2014 - Izbor u zvanje - PIM univerzitet, Banjaluka, BiH , Pedagoška i školska psihologija i metodologija psiholoških istraživanja

Najznačajniji radovi

 • Subotić, S. (2009). Radni stres: Implikacije, modeli i prevencija. U N. Kondić (Ur.), Kontinuirana profesionalna edukacija: Budžetski korisnici. Banja Vrućica, BiH: Savez računovođa i revizora Republike Srpske, 2009

 • Subotić, S. (2010, maj). Evaluacija inventara seksualne ekscitacije / inhibicije za žene. Rad prezentovan na 58. godišnjoj konferenciji Društva psihologa Srbije, Zlatibor, RS., 2010

 • Subotić, S. (2010). Struktura stavova o inkluziji i sindrom izgaranja na poslu kod prosvjetnih radnika u Republici Srpskoj: pilot studija. Primenjena psihologija, 3(2), 155-174. Preuzeto s http://goo.gl/q6IrAS , 2010

 • Subotić, S. (2011). Konstrukcija testa fonološke svijesti na srpskom jeziku. Primenjena psihologija, 4(2), 127-149. Preuzeto s http://goo.gl/F6MMK6 , 2011

 • Subotić, S. (2011, jun). Rad u inkluzivnoj nastavi i psihosomatske manifestacije kod nastavnika različitih usmjerenja. Rad prezentovan na 2. godišnjoj konferenciji o inkluziji u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi: Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada u inkluzivnim uslovima, Sremska Mitrovica, RS , 2011

 • Subotić, S. (2012). “Face validity” differences between locally published and the highest level international journals based on the in-text citations approach. In P. Šipka (Ed.), Journal publishing in developing, transition and emerging countries: Proceedings of the 5th Belgrade international open access conference 2012 (pp. 37-48). Belgrade, RS: CEON/CEES. Retrieved from http://goo.gl/GYJRiX , 2012

 • Subotić, S. (2013). Pregled metoda za utvrđivanje broja faktora i komponenti (u EFA i PCA). Primenjena psihologija, 6(3), 203-229. Dostupno s http://goo.gl/YoEC1p , 2013

 • Subotic, S., & Mukherjee, B. (2014). Short and amusing: The relationship between title characteristics, downloads, and citations in psychology articles. Journal of Information Science, 40(1), 115-124. Retrieved from http://jis.sagepub.com/content/40/1/115

 • Subotić, S. (2014). Imamo korice, sad treba napisati knjigu: Predstavljenost naučnih časopisa Republike Srpske u elektronskoj formi. CEON/CEES Working Paper, RDP-01/14, 1-35. Preuzeto s http://goo.gl/QWso1X , 2014

 • Subotić, S., Knežević, I., & Dimitrijević, S. (2014, jun). Postoji li veza između socijalno poželjnog odgovaranja i religijskih orijentacija? Rad prezentovana na konferenciji Otvoreni dani psihologije 2014, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 • Subotić, S. (2014). Inkluzija, moralnost i realnost: odgovori na teška pitanja. Primenjena psihologija, 7(4), 515-529. Preuzeto s http://goo.gl/WsG0E9 , 2014

 • Subotić, S., & Anđić, B. (2014). Decline in socialization at transition from class to subject teaching in inclusion. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 13(3), 293-309. Retrieved from http://goo.gl/PG3OAM

 • Franc, V., & Subotić, S. (2015). Differences in phonological awareness of five-year-olds from Montessori and regular program preschool institutions. In L. Cvikić, B. Majhut, B. Filipan-Žignić, L. Zergollern-Miletić, & I. Gruić (Eds.), Researching Paradigms of Childhood and Education Conference Book of Selected Papers (2nd Symposium: Child Language and Culture) (pp. 12-20). Opatija, HR: Faculty of Teacher Education University of Zagreb. Retrieved from http://goo.gl/xbw4HK , 2015

 • Subotić, S., Dimitrijević, S., & Knežević, I. (2015). Fizičko kažnjavanje djece: nevalidna argumentacija. Zaustavimo nasilje nad djecom!, 2015-1, 1-21. Preuzeto s http://www.zastitimodjecuodnasilja.org/?id=31

 • Subotić, S. (2015). Naučni učinak Republike Srpske i mjesto, uloga i značaj scijentometrije u njegovom poboljšanju. Projekt Republičkog savjeta za nauku i tehnologiju

 • Subotić, S., & Šipka, P. (2015). “Open SEESAmE”: A conceptual and empirical rationale behind the Southeast European scientific journal indexing and evaluation system. CEON/CEES Occasional Paper Series No. 2015-03-1. Retrieved from http://ceon.rs/ops/15031.pdf

 • Subotić, S. (2015, novembar). WoS indeksni i citatni učinak istraživača iz humanističkih i društvenih nauka iz Republike Srpske. Rad prezentovan na Naučnom skupu Banjalučki novembarski susreti: „Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama“, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina , 2015

 • Radukić, A., Dimitrijević, S., & Subotić, S. (2015). Uloga psihologa u prevenciji, dijagnozi i tretmanu Alchajmerove bolesti. Radovi, 10, 175-202. doi:10.7251/RAD1622011R

 • Knežević, I., & Subotić, S. (2015). Konstrukcija upitnika učeničkih stavova o (ličnoj slobodi u) školi. U S. Subotić (Ur.), STED 2015. zbornika radova iz psihologije (pp. 87-97). Banja Luka, BiH: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.

 • Subotić, S., Knežević, I., Dimitrijević, S., Miholjčić, D., Šmit, S., Karać, M., & Mijatović, J. (2015). The factor structure of the Patient Health Questionnaire (PHQ-9) in a non-clinical sample. In S. Subotić (Ed.), STED 2015 Conference Proceedings – Psychology Section (pp. 20-28). Banja Luka, B&H: University for Business Engineering and Management

 • Subotić, S. (2015). STED 2015. uvodno izlaganje: Put ka 1000 WoS radova u 5 godina (ili: „Hajde da budemo bar 10% bolji!“). U S. Subotić (Ur.), STED 2015. zbornika radova iz psihologije (pp. 58). Banja Luka, BiH: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment , 2015

 • Subotić, S. (2015). Presjek Web of Science naučnog učinka Republike Srpske i BiH, s osvrtom na kriminalističko-kriminološke naučne radove. Zbornik radova „Kriminalističko-kriminološka istraživanja – stanje i perspektive“, 8(1), 37-46 , 2015

 • Marčić, S., & Subotić, S. (2015). Koliko košta objavljivanje radova u međunarodnim časopisima? Infiniti, 10, 29-30. Preuzeto s http://goo.gl/PsQb68

 • Nikolić, M., Subotić, S., & Pavlović, R. (2016). Individualni obrazovni plan za dete darovito u oblasti matematike. Pedagoška stvarnost, 62(1), 79-98

 • Subotić, S., & Anđić, B. (2016). Priručnik za upitnik stavova o inkluziji – SINKL 2.0 (NVO „Persona“ radni dokument br. 01-2016). Banjaluka, BiH: NVO „Persona“. Preuzeto s http://personapsiho.com/wp-content/uploads/2015/03/SINKL2.pdf

 • Subotić, S., Knežević, I, & Brković, S. (2016). Priručnik za kratku formu upitnika učeničkih stavova o (ličnoj slobodi u) školi – SOS-KF (NVO „Persona“ radni dokument br. 02-2016). Banjaluka, BiH: NVO „Persona“. Preuzeto s http://personapsiho.com/wp-content/uploads/2016/06/SOS-KF.pdf

 • Subotić, S. (2016). Priručnik za PHQ-9 upitnik depresivnosti za psihologe u školi (NVO „Persona“ radni dokument br. 03-2016). Banjaluka, BiH: NVO „Persona“. Preuzeto s http://personapsiho.com/wp-content/uploads/2016/06/PHQ-9-SKL.pdf , 2016

 • Subotić, S., Dimitrijević, S., & Knežević, I. (2016). Batina NIJE iz raja izašla. U S. Dimitrijević (Ur.), Otvoreno polje razvoja: Psiho-socijalni rad sa djecom i mladima (pp. 87-101). Banja Luka, BiH: Zdravo da ste. Preuzeto s http://www.zdravodaste.org/?id=73

 • Subotić, S., Dimitrijević, S., & Radetić Lovrić, S. (2016). Psychometric evaluation and short form development of the Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR6). Psihologija, 49(3), 263-276.

 • Brković, S., Subotić, S., & Zečević, I. (in press). Gender and chronotype differences in school achievement and satisfaction with school. Accepted for presentation at the 3rd Days of Educational Sciences – Educational Change: Challenges and Expectations, Zagreb, HR

 • Livaković, J., Pavlin-Bernardić, N., & Subotić, S. (u štampi). Stavovi učitelja osnovnih škola o inkluziji učenika s poteškoćama u razvoju. Prihvaćeno za prezentaciju na konferenciji 3. dani obrazovnih znanosti (DOZ) – obrazovne promjene: izazovi i očekivanja, Zagreb, HR

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

 • image
  Ukupan broj citata, bez autocitata:
 • image

  WoS (bez autocitata): 6

 • image

  SCOPUS (bez autocitata): 9

 • image

  Google Scholar (ukupan broj citata): 38

 • image

  h-indeks (prema Google Scholaru): 4

 • image

  Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 2

 • image
  Trenutno učešće na projektima:
 • image

  Domaći: 2

 • image

  Međunarodni: 1

 • image
  Usavršavanja
 • image

  Kontinuirana obuka (2011. – i traje) za napredne scijentometrijsko-bibliometrijske naučno-evaluativne zadatke pri Centru za evaluaciju u obrazovanju i nauci, CEON (CEES), Beograd, www.ceon.rs.

 • image
  Drugi podaci koje smatrate relevantnim
 • image

  Kontinuirana profesionalna edukacija: Budžetski korisnici; 2009; Banja Vrućica, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina – PREDAVAČ PO POZIVU („Radni stres: Implikacije, modeli i prevencija“).

 • image

  58. godišnja konferencija Društva psihologa Srbije; 2010; Zlatibor, Srbija – IZLAGAČ-MODERATOR. Druga godišnja konferencija o inkluziji u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi; 2011; Sremska Mitrovica, Srbija – IZLAGAČ.

 • image

  The 5th Belgrade international open access conference; 2012; Beograd, Srbija – ČLAN PROGRAMSKOG ODBORA I IZLAGAČ

 • image

  Otvoreni dani psihologije; 2014; Banja Luka, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina – IZLAGAČ

 • image

  Predavač po pozivu na Sveučilištu u Zagrebu, Filozofski fakultet, u okviru kursa „Metode psiholingvističkih istraživanja I/II“ (datum predavanja: 4.12.2014. godine; tema: „Uvod u statistiku u psiholingvistici“).

 • image

  Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja; 2015; Opatija, Hrvatska – IZLAGAČ

 • image

  Seminar o usavršavanju stručnih saradnika – psihologa u školama Republike Srpske; 2015; Teslić, Republika Srpska – PREDAVAČ PO POZIVU („Fizičko kažnjavanje djece: moralnost, nauka i propaganda“).

 • image

  STED 2015. konferencija; 2015; Banjaluka, Republika Srpska – ČLAN ORGANIZACIONOG ODBORA, KOORDINATOR I UREDNIK SEKCIJE “PSIHOLOGIJA”, RECENZENT, UVODNI GOVORNIK I IZLAGAČ; UREDNIK ZBORNIKA (CJELOVITIH) RADOVA IZ PSIHOLOGIJE

 • image

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti: „Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama“, Banja Luka, Republika Srpska – IZLAGAČ

 • image

  10. međunarodna naučno-stručna konferencija „Kriminalističko-kriminološka istraživanja – stanje i perspektive“ – UVODNI GOVORNIK (GOVORNIK PO POZIVU) I IZLAGAČ

 • image

  11. Specijalistička edukacija – „Psihosocijalna pomod i podrška djeci u krivičnom postupku“ – EDUKATOR PO POZIVU (Modul 6: Profesionalne kompetence i primjena stečenih vještina; predavanje u četiri bloka, na generalnu temu: „Uvod u prikupljanje podataka i istraživanja u radu sa djecom u krivičnom postupku“)

 • image

  Član svjetske „Psychometric Society“ organizacije, „International Test Commission“ (ITC) organizacije i „Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci“ (CEON/CEES), Beograd

 • image

  Aktivan recenzent za vodeće regionalne časopise, poput „Psihologije“ i „Primenjene psihologije“ (uglavnom angažovan na recenziji inostranih i/ili statističko-metodološki zahtjevnijih domaćih radova).

 • image

  Recenzentsko iskustvo sa konferencijama internacionalnog karaktera (The 5th Belgrade international open access conference; 2012; Beograd, Srbija) i konferencija s međunarodnim učešćem (STED 2015. konferencija; 2015; Banjaluka, Republika Srpska; napomena: urednik zbornika)

 • image

  Višestruko recenzentsko iskustvo s vrhunskim svjetskim časopisima (Scientometrics, Journal of Informetrics), uključujući i iskustvo s recenziranjem za interdisciplinarne časopise (IEEE Access)

 • image

  Član-volonter NVO „Persona“ organizacije, za potrebe koje sam izradio i ispred koje sam objavio više naučnih radova i priručnika, te održao više formalnih i neformalnih predavanja

 • image

  Osnivač i rukovodilac studentske naučno-istraživačke sekcije „piSLU“ pri PIM univerzitetu

 • image

  Tokom završne godine I ciklusa studija, bio sam stipendista fonda „Milan Jelić“.

 • image

  Član naučno-stručnog tima koji je raskrinkao dva sarajevska predatorska časopisa (HealthMed i TTEM), koja su bila uključena u jednu od najvećih naučno-publicističkih prevara na ovim prostorima (citatne manipulacije u svrhu ulaska na JCR i predatorsko izdavaštvo); izvještaj o ovome dostupan je na: http://ceon.rs/ops/12122.pdf

 • image

  Kompetentan sam u radu sa velikim brojem kompjuterskih programa u MS Windows ili Linux okruženjima, uz napredno/profesionalno poznavanje većine popularnih statističkih paketa i okruženja (npr. SPSS, Statistica, R, FACTOR...), uključujući i programe za strukturalno modelovanje (npr. „AMOS”, “lavaan”...) i IRT analizu (npr. “Itm”, “mirt”…). Posjedujem i znanje iz upotrebe programa za izradu elektronskih anketnih obrazaca (npr. “LimeSurvey”)

 • image

  Mentor i član komisije na nekoliko odbranjenih završnih radova I ciklusa i mentor na nekoliko tekućih radova I i II ciklusa studija