fbpx

Tepšić Milica

Biografija

 • 2004 - Diploma - Fakultet poslovne ekonomije Banja Luka, Primjena IT u javnoj upravi
 • 2009 - Doktorat - Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, Zaštita informacija i informacionih sistema
 • 2010 - Izbor u zvanje - Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Informacione nauke
 • 2015 - Izbor u zvanje - Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Računarske nauke

Najznačajniji radovi

 • Tepšić Milica, Tanjga Rade, 2011, ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA, Banjaluka College i Besjeda, Banja Luka, 285 str, ISBN 978-99938-1-152-7, COBISS.BH-ID 2099992. Udžbenik

 • Radivojević Mladen, Tepšić Milica, Dumonjić Bojan, 2011, POSLOVNA INTELIGENCIJA, Banjaluka College i Besjeda, Banja Luka, 340 str, ISBN 978-99938-1-148-0, COBISS.BH-ID 1976344. Udžbenik

 • Radivojević Mladen, Tepšić Milica, Dumonjić Bojan, 2011, MENADžMENT INFORMACIONI SISTEMI, Banja Luka College i Besjeda, Banja Luka, 372 str, ISBN 978-99938-1-165-7, COBISS.BH-ID 2250264. Udžbenik

 • Tepšić Milica, Radivojević Mladen, 2012, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, Banja Luka College i Besjeda, Banja Luka, 359 str., ISBN 978-99938-1-180-0, COBISS.BH-ID 2664472. Udžbenik

 • Tepšić Milica, Radivojević Mladen, Novaković Nikola, 2013, INFORMATIKA U JAVNOJ UPRAVI, Banja Luka College i Besjeda, Banja Luka, 359 str., ISBN 978-99938-1-214-2, COBISS.BH-ID 3933976. Udžbenik

 • Tepšić Milica, 2009, ELEKTRONSKA UPRAVA, Udruženje informatičara Republike Srpske, Banja Luka. Monografija

 • Tepšić Milica, 2010, INFORMACIONA BEZBJEDNOST U ELEKTRONSKOJ UPRAVI, Udruženje informatičara Republike Srpske, Banja Luka. Monografija

 • Tepšić Milica, Radivojević Mladen, 2014, „Implementing new technological solutions based on knowledge bases as an approach for the efficient administration of company registration process“ objavljen u časopisu „International Journal of Computer Engineering and Applications“, ISSN: 2321-3469, impact factor 2,849, Volume 4, Issue 9, septembar 2014, str. 50-55. Naučni rad

 • Tepšić Milica, Radivojević Mladen, Tepšić Dijana, 2014, “Security challenges in the use of new technologies in public administration“ u časopisu „International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering“, ISSN: 2277 128X, impact factor 2,080, Volume-4, Issue-9, September-2014, str. 49-55. Naučni rad

 • Tanja Borovnica, Mladen Radivojević, Milica Tepšić i Ilija Šušić, 2015, Impact Analysis of the System of e-Learning on Students\' Achievements, International Journal of Research in Information Technology (IJRIT), Volume 3 Issue 5, May 2015. Impact Factor From ISRAJIF: 1.738, ISSN 2001 – 5569, Impact Factor From IIFS: 1.443. Naučni rad

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 5 (h-indeks - 1)
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 6
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 9, Međunarodni 5
%
Usavršavanja: Ekspert za oblast elektronske uprave i elektronskog kancelarijskog poslovanja u bazi eksperata BiH Trener i mentor u okviru Sistema obuka za jedinice lokalne samouparve (opštine i gradove)
%
 • image
  Drugi podaci koje smatrate relevantnim
 • image

  Autor ili koautor 5 fakultetskih udžbenika (izdanje Banjaluka College i Besjeda, Banja Luka)

 • image

  Autor 2 monografije

 • image

  Autor je ili koautor 48 naučnih radova, od čega je: 6 naučnih radova objavlјeno u časopisima sa SCI liste, 1 naučni rad u međunarodnom časopisu van SCI liste, 19 radova na naučnim skupovima sa međunarodnim učešćem i 22 rada na domaćim naučnim skupovima i u domaćim časopisima

 • image

  Prisustvovala je i aktivno učestvovala u radu na 31 naučnom i stručnom skupu

 • image

  Radila na mnogim projektima od značaja za Republiku Srpsku

 • image

  Bila mentor za 6 magistarskih (master) radova i preko 100 diplomskih radova

 • image

  Bila recenzent za udžbenik “Digitalna ekonomija”, kao i za naučne radove objavlјene u časopisu „Aktuelnosti“ Banjaluka koledža i časopisu „Anali poslovne ekonomije“ Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka