fbpx

Vojvodić Nikola

team

Docent

Marketing

Biografija

  • 2003 - Diploma - Fakultet za uslužni biznis FABUS, Novi Sad, Ekonomija
  • 2012 - Diploma - Univerzitet EDUCONS, Novi Sad, Marketing
  • 2014 - Izbor u zvanje - PIM Univerzitet, Marketing

Marketing

  • Tržišna orijentacija osiguravajuće kompanije, Visoka škola Primus, Gradiška, 2010

  • Mjerenje zadovoljstva osiguranika, Visoka škola Primus, Gradiška, 2010

  • Ekonomski efekti marketinga, Muzej Kozare, Banja Luka, 2013

  • Politički menadžment, Univerzitet PIM, Banja Luka, 2014