Vuković Ć. Dragomir

team

Vanredni profesor

Posebne sociologije

Biografija

 • 1978 - Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka “Veljko Vlahović”, Sociologija
 • 2008 - Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Sociološke nauke
 • 2013 - Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Posebne sociologije

Najznačajniji radovi

 • «Proces odlučivanja,promjene i razvoj u radnoj organizaciji u osnivanju» / Studija slučaja. – Sarajevo, 1984, str. 633–651

 • «Razumijevanje odnosa nacionalnog i ideološkog kao kriterijum opstanka i budućnosti Republike Srpske i BiH» / Zbornik radova Akademije nauka Republike Srpske. – Banjaluka, 2005, str. 461–471

 • «Institucionalni i društveni standardi za stvaranje i razvoj složene države» / Dejtonsko-pariški mirovni sporazum – stanje i perspektive : zbornik radova. – 2005, str. 218–223

 • «Mediji u BiH kao indikator stanja u društvu» / Radovi Filozofskog fakulteta. – Br. 8, 2006, str. 511–521

 • «Nacija i njena istorijska (ne)prolaznost» / Sociološki godišnjak. – Br. 3, 2008, str. 363–379

 • «O značaju ustavnih promjena» / Edicija Ustavne reforme u kontekstu demokratskog funkcionisanja institucija u BiH. – Sarajevo, 2008, str. 103–108

 • «Čovjek i zajednica između tradicionalnog i savremenog» / Sociološki godišnjak. – Br. 5, Pale, 2010, str. 243–257

 • «Vredonosni stavovi i sudovi o načinu rješavanja bitnih pitanja čovjeka i porodice u našem društvu» / Porodica kao faktor razvoja RS : monografija. – Pale, 2010, str. 107–114

 • «Problemi sociologije u pristupu i analizi društvenih konflikata u postratnim društvima» / Zbornik radova Filozofskog fakulteta. – 2011, str. 324–332

 • «Nacionalni identitet kao faktor (ne)stabilnosti složenih državnih zajednica» / Zbornik radova Filozofskog fakulteta. – 2012, str. 241–252

 • «Globalizacija kao novi oblik ideologizacije nacije» / Globalizacija i desuverenizacija : zbornik rezimea, Kosovska Mitrovica : Filozofski fakultet. – 2013, str. 33

 • Nacionalni i ideološki konflikti kao faktori raspada složenih državnih zajednica (prilog razumijevanju suštinskih uzroka raspada bivše SFRJ i BiH) / Istočno Sarajevo : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. – 2013

Zbirni podaci naučne aktivnost nastavnika

Ukupan broj citata, bez autocitata: 0
%
Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 0
%
Trenutno učešće na projektima: Domaći 0 Međunarodni 0
%
Usavršavanja: 0
%