I GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni material
EE-MAT Matematika Doc. dr Saša Mičić Link
EE-INF Informatika Prof. dr Branko Latinović Link
EE-OSE Osnove ekonomije Prof. dr Ilija J. DžombićLink
EE-EJ1 Engleski jezik I Ma Ivana Aleksić /
Snježana Milačak
Link
EE-SOC Sociologija Prof. dr Ostoja Barašin Link

I GODINA- ljetni semestar

    Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni material
EE-MTR Materijali Prof. dr Veljko Vuković Link
EE-TCK Tehničko crtanje sa komp. grafikom Prof. dr Veljko Vuković Link
EE-TM1 Tehnička mehanika I Prof. dr Mihajlo Trava Link
EE-EJ1 Engleski jezik I Snježana Jež Link
EE-PR1 Praksa I Doc.dr Dejan Kojić Link

II GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni material
EE-TOP Tehnološke osnove proizvodnje prof. dr Veljko Vuković Link
EE-TM2 Tehnička mehanika II Prof. dr Mihajlo Travar   Link
EE-HIP Hidraulika i pneumatika prof. dr Veljko Vuković Link
EE-MEL Mašinski elementi Prof. dr Mihajlo Travar Link
EE-EJ2 Engleski jezik II Snježana Milačak Link

II GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni material
EE-ELK Industrijski dizajn Prof. dr Mihajlo Travar Link
EE-IND Elektrotehnika sa elektronikom Doc. dr Enver Agić Link
EE-INS Informacioni sistemi Prof. dr Branko Latinović Link
EE-EJ2 Engleski jezik II Snježana Milačak Link
EE-PR2 Praksa II Doc.dr Dejan Kojić Link

III GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik Nastavni material
EE-TEN Termotehnika sa energetikom Prof. dr Obrenija Kalamanda   Link
EE-ZS1 Energetska efikasnost i zaštita životne sredine I Prof. dr Obrenija Kalamanda Link
EE-OIE Obnovljivi izvori energije – zelena energija Doc. dr Novak Damjanovića Link
EE-UKV Upravljanje kvalitetom Doc. dr Esad Čović Link
EE-MAP Mašine i aparati Doc. dr Enver Agić Link
EE-PR3 Praksa III Doc.dr Dejan Kojić Link

III GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet         Odgovorni nastavnik Nastavni material
EE-EIN Ekološko inženjerstvo Prof. dr Obrenija Kalamanda Link
EE-RAP Računarsko projektovanje Prof. dr Hadžib Salkić Link
EE-THD Tehnička dijagnostika Prof. dr Veljko Vuković Link
EE-MLJR Menadžment ljudskih resursa Prof. dr Dragan Đuranović Link
EE-MĐP Međunarodno poslovanje Prof. dr Ilija Džombić Link
EE-PR3 Praksa III Doc. dr Dejan Kojić Link

IV GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta          Predmet        Odgovorni nastavnik 
EE-ZS2Energetska efikasnost i zaštita životne
sredine II
Prof. dr Obrenija KalamandaLink
EE-Baze podatakaDoc. dr Svetlana AnđelićLink
EE-THDModeliranje, simulacija i optimizacijaDoc. dr Mahir ZajmovićLink
EE-MLJRProcesna postrojenjaProf. dr Mihajlo TravarLink
EE-PR4Praksa IVDoc.dr Dejan KojićLink

IV GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta PredmetOdgovorni nastavnik 
EE-PZMPouzdanost mašinaProf. dr Mihajlo TravarLink
EEE-TAPTermoenergetska analiza procesaDoc. dr Novak DamjanovićLink
EE-EP1Energetski procesi i okruženjeDoc. dr Novak DamjanovićLink