Upravni odbor Univerziteta čine:

  1. prof.dr Marijana Žiravac Mladenović, predsjednica Upravnog odbora
  2. prof.dr Ilija Džombić, član
  3. doc.dr Mladen Ivić, član
  4. mr Danijela Jokanović, član
  5. mr Igor Šabić, član
  6. Boro Slavnić, član
  7. Jelena Jaslar, član
  8. Božidar Đukić, član

Poslovnik o radu Upravnog odbora

Close Menu