Posjeta studenata kompaniji “Tropic Centar” Banja Luka

  • Post category:Galerije

Univerzitet PIM je u petak, 21. juna 2019. godine na održanom 8. Grand Prix – Business Samitu 2019 u Vrnjačkoj Banji, proglašen za najbolju visokoobrazovnu ustanovu na Zapadnom balkanu u kategoriji najbolja naučna visoko obrazovna institucija Zapadnog balkana.

Continue Reading Posjeta studenata kompaniji “Tropic Centar” Banja Luka

Podjela indeksa studentima 2018/2019

  • Post category:Galerije

Univerzitet PIM je u petak, 21. juna 2019. godine na održanom 8. Grand Prix – Business Samitu 2019 u Vrnjačkoj Banji, proglašen za najbolju visokoobrazovnu ustanovu na Zapadnom balkanu u kategoriji najbolja naučna visoko obrazovna institucija Zapadnog balkana.

Continue Reading Podjela indeksa studentima 2018/2019

Najbolju visokoobrazovna ustanova na Zapadnom balkanu

  • Post category:Galerije

Univerzitet PIM je u petak, 21. juna 2019. godine na održanom 8. Grand Prix – Business Samitu 2019 u Vrnjačkoj Banji, proglašen za najbolju visokoobrazovnu ustanovu na Zapadnom balkanu u kategoriji najbolja naučna visoko obrazovna institucija Zapadnog balkana.

Continue Reading Najbolju visokoobrazovna ustanova na Zapadnom balkanu

PROGRAM DOPUNSKOG PSIHOLOŠKO-PEDAGOŠKOG I METODIČKOG OBRAZOVANJA

(Program obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina) Onaj ko želi da se bavi nastavom i preuzme na sebe odgovornost da odgaja i obrazuje druge mora da ovlada i neophodnim pedagoško – psihološkim znanjima kako bi organizovao i realizovao nastavni proces, i pri tome realizovao postavljene ciljeve i zadatke vaspitno - obrazovnog rada. Sve ovo postaje još izraženije i potrebnije kad znamo da u srednjim školama i fakultetima radi veliki broj nastavnika i saradnika koji nisu završili nastavničke fakultete. U našim školama, ali i na fakultetima je potreban nastavnik koji će biti obrazovan tako da umjesto klasičnog predavača bude i savjetnik i…

Continue Reading PROGRAM DOPUNSKOG PSIHOLOŠKO-PEDAGOŠKOG I METODIČKOG OBRAZOVANJA