Evaluacija nastavnog procesa – PF 1. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA I godina – zimski semestar           Predmet           Odgovorni nastavnik Uvod u pravo prof. dr Željko Todorović / Igor Šabić Informatika prof. dr Milica Tepšić Osnovi ekonomije prof. dr Ilija Džombić Sociologija sa sociologijom prava prof. dr Ostoja Barašin

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – PF 1. godina

Evaluacija nastavnog procesa – EE 4. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA IV godina – zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikEnergetska efikasnost i zaštita životne sredine IIProf. dr Obrenija KalamandaEnergetski procesi i okruženje IDoc. dr Novak DamjanovićModeliranje, simulacija i optimizacijaDoc. dr Mahir ZajmovićProcesna postrojenjaProf. dr Mihajlo TravarPraksa IV 

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – EE 4. godina

Evaluacija nastavnog procesa – EE 3. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA III godina – zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikTermotehnika sa energetikomProf. dr Obrenija Kalamanda  Energetska efikasnost i zaštita životne sredine IProf. dr Obrenija KalamandaObnovljivi izvori energije – zelena energijaDoc. dr Novak DamjanovićUpravljanje kvalitetomprof. dr Dragan ĐuranovićMašine i aparatidoc. dr Enver AgićPraksa IIIDoc.dr Dejan Kojić

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – EE 3. godina

Evaluacija nastavnog procesa – EE 2. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA II godina – zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikTehnološke osnove proizvodnjeDoc. dr Dejan Kojić/ prof. dr Veljko VukovićTehnička mehanika IIProf. dr Mihajlo TravarHidraulika  i pneumatikaProf. dr Veljko VukovićMašinski elementiProf. dr Mihajlo TravarEngleski jezik IIMa Ivana Aleksić / Snježana Milačak

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – EE 2. godina

Evaluacija nastavnog procesa – EE 1. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA I godina – zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikMatematikaProf. dr Sead RešićInformatikaProf. dr Milica TepšićOsnove  ekonomijeProf. dr Ilija J. DžombićEngleski jezik IMa Ivana AleksićSociologijaprof. dr Ostoja Barašin  

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – EE 1. godina

Evaluacija nastavnog procesa – GD 4. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA IV godina – zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikVizuelne komunikacije 2Mr Ljubica JanjetovićBrend menadžment-marketingProf.dr Nikola Vojvodić/ Doc. dr Darko VaselićKorporativni identitetMr Ljubica JanjetovićPraksa IVDoc.dr Dejan Kojić

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – GD 4. godina

Evaluacija nastavnog procesa – GD 3. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA III godina – zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikVizuelne komunikacijeprof. dr Nikola VojvodićTehnike štampeProf.dr Radenko ĐuricaMarketingprof. dr Mladen MilićElektrične mašineDoc. dr Enver AgićPraksa IIIDoc.dr Dejan Kojić

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – GD 3. godina

Evaluacija nastavnog procesa – GD 2. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA II godina – zimski semestar           Predmet  Odgovorni nastavnikOsnove mašinstvaProf. dr Veljko VukovićGrafički procesiDoc. dr Dejan KojićEngleski jezik 2Snježana MilačakTehnološke osnove proizvodnjeDoc. dr Dejan Kojić

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – GD 2. godina

Evaluacija nastavnog procesa – GD 1. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA I godina – zimski semstar           Predmet          Odgovorni nastavnikMatematikaprof. dr Sead RešićOsnove mašinstvaprof.dr Veljko VukovićOsnove ekonomijeprof. dr Ilija DžombićInformatikaprof. dr Milica TepšićSociologijaProf. dr Ostoja Barašin

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – GD 1. godina

Evaluacija nastavnog procesa – GD 1. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA I godina – zimski semstar           Predmet          Odgovorni nastavnikMatematikaprof. dr Sead RešićOsnove mašinstvaprof.dr Veljko VukovićOsnove ekonomijeprof. dr Ilija DžombićInformatikaprof. dr Milica TepšićSociologijaProf. dr Ostoja Barašin

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – GD 1. godina