Evaluacija nastavnog procesa – FB 3. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENATA III godina – zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikUpravljanje Marketingomprof. dr  Nikola VojvodićOdlučivanje u menadžmentuprof. dr Dragan ĐuranovićFinansijski menadžmentDoc. dr Dijana KremenovićMeđunarodno poslovanjeProf.dr Ilija J. DžombićStrateški menadžmentprof. dr Dragan Đuranović/ Doc. dr Željko GrublješićMonetarna ekonomijaprof. dr Goran Kvrgić

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – FB 3. godina

Evaluacija nastavnog procesa – ME 2. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studeneta" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA II godina – zimski semestar           Predmet           Odgovorni nastavnik Poslovno pravo I Prof.dr Brana Komljenović Makroekonomija prof.dr Mladen Ivić / Mr Đuro Krčić Marketing prof. dr  Mladen Milić Engleski jezik II Snježana Milačak Poslovne finansije prof.dr Marijana Žiravac Mladenović/ doc. dr Dijana Kremenović

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – ME 2. godina

Evaluacija nastavnog procesa – ME 1. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studeneta" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA I godina – zimski semestar           Predmet           Odgovorni nastavnik Poslovna matematika prof. dr Sead Rešić Osnove ekonomije prof. dr Ilija Džombić Sociologija prof. dr Ostoja Barašin Informatika prof. dr Milica Tepšić Računovodstvo doc. dr Dijana Kremenović

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – ME 1. godina

Evaluacija nastavnog procesa – MA 2. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studeneta" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA II godina – zimski semestar           Predmet           Odgovorni nastavnik Poslovno pravo I Prof.dr Brana Komljenović Makroekonomija prof.dr Mladen Ivić / Mr Đuro Krčić Marketing prof. dr  Mladen Milić Engleski jezik II Snježana Milačak Poslovne finansije prof.dr Marijana Žiravac Mladenović/ doc. dr Dijana Kremenović

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – MA 2. godina

Evaluacija nastavnog procesa – MA 1. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studeneta" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA I godina – zimski semestar           Predmet           Odgovorni nastavnik Poslovna matematika prof. dr Sead Rešić Osnove ekonomije prof. dr Ilija Džombić Sociologija prof. dr Ostoja Barašin Informatika prof. dr Milica Tepšić Računovodstvo doc. dr Dijana Kremenović

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – MA 1. godina

Evaluacija nastavnog procesa – FB 2. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studeneta" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA II godina – zimski semestar           Predmet           Odgovorni nastavnik Poslovno pravo I Prof.dr Brana Komljenović Makroekonomija prof.dr Mladen Ivić / Mr Đuro Krčić Marketing prof. dr  Mladen Milić Engleski jezik II Snježana Milačak Poslovne finansije prof.dr Marijana Žiravac Mladenović/ doc. dr Dijana Kremenović

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – FB 2. godina

Evaluacija nastavnog procesa – FB 1. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studeneta" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA I godina – zimski semestar           Predmet           Odgovorni nastavnik Poslovna matematika prof. dr Sead Rešić Osnove ekonomije prof. dr Ilija Džombić Sociologija prof. dr Ostoja Barašin Informatika prof. dr Milica Tepšić Računovodstvo doc. dr Dijana Kremenović

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – FB 1. godina

Evaluacija nastavnog procesa – ED 4. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studeneta" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA IV godina – zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikEkonomski odnosi sa inostranstvomProf.dr Ilija J DžombićMarketing logistikaDoc. dr Saša MitrićMenadžment finansijskih rizikaprof.dr Marijana Žiravac MladenovićMeđunarodno pregovaranje i lobiranjeDoc.dr Danijela Lakić

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – ED 4. godina

Evaluacija nastavnog procesa – ED 3. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studeneta" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA III godina – zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikUpravljanje Marketingomprof. dr Nikola VojvodićOdlučivanje u menadžmentuprof. dr Dragan ĐuranovićFinansijski menadžmentDoc. dr Dijana KremenovićMeđunarodno poslovanjeProf.dr Ilija J. DžombićStrateški menadžmentprof. dr Dragan Đuranović/ doc. dr Željko Grublješić

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – ED 3. godina

Evaluacija nastavnog procesa – ED 2. godina

  • Post category:Aktuelnosti

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studeneta" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA II godina – zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikPoslovno pravo IProf.dr Brana KomljenovićMakroekonomijaprof.dr Mladen Ivić / Mr Đuro KrčićMarketingprof. dr  Mladen MilićEngleski jezik IISnježana MilačakPoslovne finansijeprof.dr Marijana Žiravac Mladenović/ doc. dr Dijana Kremenović

Continue ReadingEvaluacija nastavnog procesa – ED 2. godina