KONKURS ZA ANGAŽOVANJE NASTAVNOG OSOBLJA U AKADEMSKOJ 2022/23.

Izbor i angažovanje nastavnog osoblja u akademskoj 2022/23. godini U skladu sa Statutom Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i Zakonom o visokom obrazovanju  Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 67/20) Univerzitet PIM raspisuje: KONKURS Za izbor i angažovanje nastavnog osoblja u akademskoj 2022/23. godini Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka raspisuje konkurs za izbor i angažovanje nastavnog osoblja sa sledećim zvanjima: Doktor pravnih nauka………………………………………………. 2 izvršioca;Doktor ekonomskih nauka………………………………………...... 2 izvršioca;Doktor psiholoških nauka ………………………………………….. 2 izvršioca;Doktor računarskih ili informacionih nauka……………………… 3 izvršioca;Doktor tehničkih ili mašinskih nauka……………………………… 2 izvršioca; Pravo na prijavu imaju kadidati koji imaju zvanje doktora nauka…

Continue ReadingKONKURS ZA ANGAŽOVANJE NASTAVNOG OSOBLJA U AKADEMSKOJ 2022/23.

INTERNI KONKURS ZA POSAO U IT SLUŽBI UNIVERZITETA PIM

Potreban student za posao u IT službi na poziciji sistem administratora IT službi Univerziteta PIM potreban je student II, III ili IV godine studija Fakulteta računarskih nauka ili Tehničkog fakulteta za rad na poslovima sistem administratora. Probni rad je obavezan i obuhvata period od tri mjeseca. Ukoliko kandidat zadovolji kriterijume tokom perioda probnog rada, zasniva radni odnos kao sistem administrator. CV sa biografijom slati isključivo elektronskom poštom na adresu: ljubica.janjetovic@gmail.com. Krajnji rok za prijavu je 20.8.2022. godine.

Continue ReadingINTERNI KONKURS ZA POSAO U IT SLUŽBI UNIVERZITETA PIM