ANALIZA I KONTROLA IZVRŠENJA NASTAVNOG I VANNASTAVNOG PROCESA

U cilju sveobuhvatne analize i kontrole izvršilaca i njihove realizacije planiranog nastavnog i vannastavnog procesa, uključujući i administrativno-tehničke poslove, sa namjerom za svakodnevnim unapređenjem kvalitete obrazovnog procesa i samog rada  Univerziteta, direktor Univerziteta poziva studente, njihove roditelje i angažovano osoblje da pored redovne evaluacije nastavnog procesa koja se obavlja na kraju svakog semestra, elektronskim putem dostave svoje prijedloge, sugestije ili uočene nedostatke u realizaciji nastavnog procesa i izvršavanju istog od strane zaposlenog osoblja. Prijedloge, sugestije ili uočene nedostatke možete dostaviti anonimno ili sa potpisom na mail adresu: igor.sabic@univerzitetpim.com Hvala za saradnju, S poštovanjem,                                                                                                DIREKTOR UNIVERZITETA U Banjoj Luci, 15.07.2022.god.

Continue ReadingANALIZA I KONTROLA IZVRŠENJA NASTAVNOG I VANNASTAVNOG PROCESA

KONKURS ZA ANGAŽOVANJE NASTAVNOG OSOBLJA U AKADEMSKOJ 2022/23.

Izbor i angažovanje nastavnog osoblja u akademskoj 2022/23. godini U skladu sa Statutom Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i Zakonom o visokom obrazovanju  Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 67/20) Univerzitet PIM raspisuje: KONKURS Za izbor i angažovanje nastavnog osoblja u akademskoj 2022/23. godini Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka raspisuje konkurs za izbor i angažovanje nastavnog osoblja sa sledećim zvanjima: Doktor pravnih nauka………………………………………………. 2 izvršioca;Doktor ekonomskih nauka………………………………………...... 2 izvršioca;Doktor psiholoških nauka ………………………………………….. 2 izvršioca;Doktor računarskih ili informacionih nauka……………………… 3 izvršioca;Doktor tehničkih ili mašinskih nauka……………………………… 2 izvršioca; Pravo na prijavu imaju kadidati koji imaju zvanje doktora nauka…

Continue ReadingKONKURS ZA ANGAŽOVANJE NASTAVNOG OSOBLJA U AKADEMSKOJ 2022/23.