Branko Latinović

Prof. dr Branko Latinović,
redovni profesor

Naučna oblast:
Informacione nauke i bioinformatika

E-mail:
brankolatinovic1@gmail.com  

OBRAZOVANJE

 • 1997 – doktor ekonomskih nauka, Poslovna informatika, Univerzitet u Banjaluci,  Ekonomski fakultet
 • 1994 – magistar ekonomskih nauka, Univerzitet u Banjaluci, Ekonomski fakultet
 • 1980 – diplomirani ekonomist, Poslovna ekonomija, Univerzitet u Banjaluci,  Ekonomski fakultet


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Miletić O., Todić B., Latinović B. (1999): Optimizacija uređaja čvorne tačke transportnog sistema, 2. Međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji DEMI 99, Banjaluka
 • Latinović, B. (1999): Prijedlog rješenja projekta – informacijoni podsistem mreže i lniije, “Zbilja – Reality,” br. 48-49-50, “Rivel”, Beograd
 • Latinović, B. (1999): Elektronsko bankarstvo, Aktuelnosti, br.7, “Glas srpski”, Banja Luka, 4-6/1999.
 • Latinović B. (2000): Prototip ekspertnog sistema za analizu kreditnog rizika i ocjenu kreditne sposobnosti debitora, 5. Balkanska konferencija za operaciona istraživanja, Banjaluka
 • Latinović B. (2001): Primjena ekspertnih sistema u bankarstvu, 6. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA, Herceg Novi
 • Latinović B. (2001): Ekspertni sistemi za elektronsku obradu podataka, 8. Međunarodni festival informatičkih dostignuća INFOFEST, Budva
 • Latinović B. (2002): E-trgovina kao savremeno internet poslovanje, 17. Međunarodni naučno-stručni skup INFOTEH, Vrnjačka Banja
 • Latinović B. (2003): Sistemi plaćanja nas internetu, 8. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA, Herceg Novi, 6/2003, Zbornik radova.
 • Latinović B., Bošnjak K. (2004): Poslovna inteligencija kao informacioni sistem, 9. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA, Herceg Novi, 6/2004, Zbornik radova CD-ROM.
 • Latinović B., Bošnjak K., Mikić Đ. (2004): CRM kao poslovna strategija, 1. Međunarodno savjetovanje informatičara u proizvodnom i poslovnom menadžmentu, Doboj 9/2004, Zbornik radova.
 • Latinović B., Jotanović G., Đuričić R. (2006): Moderne metode edukacije, 5. Simopozijum ETF, Istočno Sarajevo, 3/2006, Zbornik radova CD-ROM.
 • Latinović B., Gojković P., Jotanović G., Jauševac G., Ćurguz Z. (2006): Savremene metode učenja, 11. Kongres JISA Beograd, 5/2006, Zbornik radova.
 • Latinović B., Majkić M., Jotanović G., Jauševac G.,  (2007): Marketing na internetu, 6. Simpozijum ETF, Istočno Sarajevo, 3/2007, Zbornik radova.
 • Latinović B., Jotanović G., Jauševac G., Milotić M. (2007):  Smanjivanje stresa pomoću računara – Reducing stres using computers, JISA Info – Časopis za informatiku, 6/2007, Beograd
 • Latinović B., Jotanović G., Jauševac G. (2008): Mogućnost primjene modularne nastave u sistemu eUčenja, 13. Kongres JISA, Herceg Novi, 6/2008. Zbornik radova.
 • Latinović B., Jotanović G., Jauševac G. (2009): Prednosti korištenja mobilnih aplikacija, 14. Kongres JISA -DICG, Herceg Novi, 6/2009, Zbornik radova.
 • Latinović B., Radić G., Drljača D. (2010): Fenomen virtuelne stvarnosti, 25.  Međunarodni naučno-stručni skup INFOTEH 2010, Vrnjačka Banja, 6/2010.
 • Drljača D., Latinović B., Radić G. (2010): Evropska digitalna agenda, 1. Međunarodni naučno-stručni skup ICT:DS, Banjaluka
 • Drljača D., Latinović B., (2010): ADDIE model, 2. Međunarodni naučno-stručni skup ITeO, Banjaluka, 9/2010, zbornik radova.
 • Latinović B., Latinović B., Šipka S. (2010): Blog kao sredstvo komunikacije, 15. Kongres JISA – DCIG, Herceg Novi, 6/2010, Zbornik radova.
 • Jotanović G., Petrović  T., Latinović B., Drljača D., Džino J. (2010): Primjena Internet tehnologija u sistemu obrazovanja, 15. Kongres JISA – DCIG, Herceg Novi, 6/2010, Zbornik radova.
 • Drljača D., Latinović B., (2011): Fotonaponske tehnologije za proizvodnju električne energije, 1. Međunarodni naučno-stručni skup Obnovljivi izvori energije održivi razvoj, Banjaluka, 6/2011, Zbornik radova.
 • Latinović B. (2011): Extraction of Information in the context of Business Inteligention, Međunarodni naučni recenzirani časopis JITA, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banjaluka
 • Drljača D., Latinović B., Radić G. (2012): E-governance in Republic of Srpska – Challenges and prospects, Međunarodni naučni recenzirani časopis Quality of Life, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banjaluka
 • Drljača D., Latinović B. (2012): Obrazovanje u oblaku, 4. Međunarodni naučno-stručni skup ITeO, Banjaluka, 9/2012
 • Drljača D., Latinović B. (2013): Mjesto IKT u programu HORIZONT 2020, 5. Međunarodni naučno-stručni skup ITeO, Panevropski univerzitet „Apeiron“, Banjaluka
 • Drljača D., Latinović B. (2014): Problems for development of E-Government in Republic of Srpska, ICT Forum 2014, Niš
 • Drljača D., Latinović B. (2014): Social networks as tool for e-government – case study of republic of Srpska government, 8th International Conference on Methodologies, Technologies and Tools enabling e-Government – DiMI, University of Udine, Italy MeTTeG14, Udine
 • Drljača D., Latinović B. (2015): Improvement trend in web presentations of municipalities in Republic of Srpska, 7. Međunarodni naučno-stručni skup ITeO, Banjaluka

KNJIGE I UDŽBENICI

 • Latinović, Branko ; Smailović, Nedim. Principi informatike. Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, 2011.
 • Latinović, Branko. Osnovi informatike. FIMEK, Novi Sad, 2009.
 • Latinović, Branko. Informacione tehnologije. Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, 2007.
 • Latinović, Branko. Elektronsko poslovanje. Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, 2007.
 • Latinović, Branko. Ekspertni sistemi. Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, 2007.
 • Latinović, Branko. Informacioni sistemi. Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, 2006.
 • Latinović, Branko. Ekspertni sistemi. Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka, 2006.
 • Bošnjak, Krstan; Latinović, Branko, Informatika. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, 2004.
 • Latinović, Branko. Kompjuterska tehnologija. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, 2000.