ERASMUS+ ZAVRŠNO GOSTOVANJE: MARIBOR, 15.10.2021.

Gostovanje u Mariboru: posjeta preduzećima koja praktikuju etičko poslovanje U okviru završnog gostovanja u programu Erasmus+ i međunarodne razmjene sa Slovenijom, profesori sa Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, posjetili su danas, 15.10.2021. godine, trgovinu Zelena jabuka (Zelena japka) – trgovina bez otpada iz Maribora, koja je robna marka iz kampanje #Kupujem odgovorno. Zatim su posjetili Centar za dnevne aktivnosti za starije osobe TOTI DCA, razgovarali s predstavnicima Udruženja Socijalna ekonomija Slovenije, a zatim posjetili kompaniju za etičko oglašavanje Etika d.o.o. Nakon toga, naši predstavnici su posjetili Ekonomski i poslovni fakultet u Mariboru gdje su razgovarali sa dr Matjažom Mulejom…

Continue Reading ERASMUS+ ZAVRŠNO GOSTOVANJE: MARIBOR, 15.10.2021.

Rezultati ispita – oktobarski ispitni rok: Ekonomski odnosi sa inostranstvom, Međunarodno poslovanje, Korporativna diplomatija – drugi ciklus, Međunarodna trgovina i Trgovinska politika – drugi ciklus)

EKONOMSKI ODNOSI SA INOSTRANSTVOM MEĐUNARODNO POSLOVANJE KORPORATIVNA DIPLOMATIJA - DRUGI CIKLUSMEĐUNARODNA TRGOVINA I TRGOVINSKA POLITIKA - DRUGI CIKLUS

Continue Reading Rezultati ispita – oktobarski ispitni rok: Ekonomski odnosi sa inostranstvom, Međunarodno poslovanje, Korporativna diplomatija – drugi ciklus, Međunarodna trgovina i Trgovinska politika – drugi ciklus)

ERASMUS+ PROGRAM: ETIKA U POSLOVANJU I ZDRAVSTVU

ERASMUS+ MEĐUNARODNA SARADNJA SA SLOVENIJOM: ČETVRTI DAN POSJETE Nastavljamo sa Erasmus+ programom - profesori Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, održali su 14. oktobra 2021. godine, još jedan niz predavanja studentima prve i druge godine studijskih programa Ekonomija i Organizator društvenih mreža koji se izvode na Višoj ekonomskoj školi u Celju. Prof dr. Ostoja Barašin i prof. dr Nikola Vojvodić održali su predavanja studentima prve i druge godine studijskog programa Ekonomija na temu „Poslovna etika – izazov savremenog poslovanja“  i „Poslovna etika u zdravstvu“. Gost predavač bio je i g. Kecman koji je na temu etike razgovarao sa studentima prve…

Continue Reading ERASMUS+ PROGRAM: ETIKA U POSLOVANJU I ZDRAVSTVU

PODRŠKA STUDENTIMA: UNIVERZITET PIM DODIJELIO STIPENDIJU STUDENTKINJI TAMARI DOŠLOV

Studentkinja Tamara Došlov iz Šipova dobitnica stipendije Univerziteta PIM za akademsku 2021/22. godinu Dana 13. oktobra 2021. godine, direktor Unvierziteta PIM, prof. dr Ilija Džombić, u ime Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, uručio je našoj koleginici Tamari Došlov, odluku o oslobađanju od plaćanja školarine pri upisu studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM u akademskoj 2021/22. godini Na osnovu molbe predsjednika Skupštine opštine Šipovo iz Republike Srpske, a u skladu s dosadašnjom praksom i politikom Univerziteta PIM, kojom Univerzitet svojim studentima nudi priliku za dalji razvoj i usavršavanje i motivaciju za nastavak studija, obezbjeđivanjem olakšica pri plaćanju studija, Univerzitet za…

Continue Reading PODRŠKA STUDENTIMA: UNIVERZITET PIM DODIJELIO STIPENDIJU STUDENTKINJI TAMARI DOŠLOV

PODRŠKA STUDENTIMA: UNIVERZITET PIM DODIJELIO STIPENDIJU STUDENTKINJI IVANI DRAGOJEVIĆ

Studentkinja Ivana Dragojević dobitnica stipendije Univerziteta PIM za akademsku 2021/22. godinu Dana 13. oktobra 2021. godine, direktor Unvierziteta PIM, prof. dr Ilija Džombić, u ime Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, uručio je našoj koleginici Ivani Dragojević, odluku o oslobađanju od plaćanja školarine pri upisu druge godine studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM u akademskoj 2021/22. godini. Na osnovu molbe Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, a u skladu s ugovorom o saradnji koji Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka ima potpisan sa ovom ustanovom i na osnovu dosadašnje dobre prakse i politike Univerziteta PIM,…

Continue Reading PODRŠKA STUDENTIMA: UNIVERZITET PIM DODIJELIO STIPENDIJU STUDENTKINJI IVANI DRAGOJEVIĆ

NASTAVLJAMO SA ERASMUS+ PROJEKTOM “DOBRE ETIČKE PRAKSE U POSLOVANJU”

NASTAVLJAMO SA MEĐUNARODNOM SARADNJOM I ERASMUS+ PROJEKTOM "DOBRE ETIČKE PRAKSE U POSLOVANJU", 10–15.10.2021. U okviru Erasmus+ projekta "Dobre etičke prakse u poslovanju" kog Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka realizuje sa Višom ekonomskom školom iz Celja, Slovenija, profesori Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, trenutno gostuju na Višoj ekonomskoj školi u Celju. Na uvodnom radnom sastanku projektne grupe u kojoj učestvuju profesori Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka (prof. dr Nikola Vojvodić, prof. dr Ostoja Barašin i doc. dr Dejan Kojić, prorektor za međunarodnu saradnju) i članovi uprave Više ekonomske škole iz Celja (Mojca Sendelbah, koordinatorka…

Continue Reading NASTAVLJAMO SA ERASMUS+ PROJEKTOM “DOBRE ETIČKE PRAKSE U POSLOVANJU”

STUDENTKINJA SARA LINDO USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Studentkinja Sara Lindo uspješno je odbranila svoj završni rad pod nazivom "Primjena strategijskog menadžmenta u poslovanju ugostiteljsko-turističkih preduzeća", dana 8.10.2021. Naša studentkinja Sara Lindo uspješno je odbranila svoj završni rad pod nazivom "Primjena strategijskog menadžmenta u poslovanju ugostiteljsko-turističkih preduzeća", dana 8.10.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, studijski program Menadžment. Komisiju za odbranu diplomskog rada čini li su: prof. dr Mladen Ivić, predsjednik,prof. dr Željko Grublješić, mentor,prof. dr Nikola Vojvodić, član, Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Koleginica Sara Lindo u svom diplomskom radu pisala je o strategijskom menadžmentu koji je veoma interesantno i dinamično područje savremenog…

Continue Reading STUDENTKINJA SARA LINDO USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Obavještenje za predavanja iz predmeta Socijologija

Obavještavamo studente da se predavanja iz predmeta Sociologija kod prof. dr Ostoje Barašina predviđena za 12.10.2021. godine odgađaju zbog učešća profesora u Erasmus+ projektu Univerziteta PIM. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

Continue Reading Obavještenje za predavanja iz predmeta Socijologija

POZIV STUDENTIMA ZA UČEŠĆE U FORUMU MLADIH EU-BALKAN

Poziv studentima Univerziteta PIM za učešće u Forumu mladih EU-Balkan, koji će se održati u Rimu od 22. do 26. novembra 2021. godine Poštovani studenti Univerziteta PIM, Pozivamo vas da se prijavite za učešće u Forumu mladih, EU-Balkan (EU-Balkan Youth) koji će se održati u Rimu od 22. do 26. novembra 2021. godine. Organizatori i domaćini Foruma su Savjet za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council – RCC) i Ministarstvo spoljnjih poslova i međunarodne saradnje Italije, a organizacijski partneri Foruma su još i Regionalna kancelarija za saradnju s mladima (Regional Youth Cooperation Office – RYCO) iz Tirane, Centar za međunarodne političke studije (Centro…

Continue Reading POZIV STUDENTIMA ZA UČEŠĆE U FORUMU MLADIH EU-BALKAN

EKONOMSKI ODNOSI SA INOSTRANSTVOM I MEĐUNARODNO POSLOVANJE – REZULTATI ISPITA – 2. termin septembarskog ispitnog roka

EKONOMSKI ODNOSI SA INOSTRANSTVOM - REZULTATI ISPITA – 2. termin septembarskog ispitnog roka MEĐUNARODNO POSLOVANJE - REZULTATI ISPITA – 2. termin septembarskog ispitnog roka

Continue Reading EKONOMSKI ODNOSI SA INOSTRANSTVOM I MEĐUNARODNO POSLOVANJE – REZULTATI ISPITA – 2. termin septembarskog ispitnog roka