Obavještenje za usmene ispite i upise ocjena kod prof. dr Marije Sakač i prof.dr Radomira Čolakovića

Obavještavamo studente da će se usmeni ispiti i uspis ocjena iz predmeta kod prof. dr Marije Sakač i prof.dr Radomira Čolakovića održati u ponedeljak 03.02.2020. godine sa početkom u 13:00h.

Continue ReadingObavještenje za usmene ispite i upise ocjena kod prof. dr Marije Sakač i prof.dr Radomira Čolakovića

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA HUMANITY IN ACTION LJETNIM PROGRAMIMA 2020

Humanity in Action BiH otvara poziv za prijave studenata_tica na jednomjesečni ljetni program o ljudskim pravima u Amsterdamu, Kopenhagenu ili Sarajevu (3. juni – 1. juli 2020. godine) i John Lewis Fellowship u Atlanti, SAD (23. jun - 21. juli 2020. godine). Poziv je otvoren za sve bosanskohercegovačke studente/ice dodiplomskog studija, master studija, kao i za one koji su u posljednje dvije godine završili svoje visokoškolsko obrazovanje. Naši interdisciplinarni ljetni programi svake godine se istovremeno održavaju u šest gradova i okupljaju preko 130 studenata i mladih profesionalaca iz Evrope i SAD-a. Sastoje se od nizapredavanja i diskusija sa univerzitetskim profesorima, novinarima, političarima…

Continue ReadingPOZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA HUMANITY IN ACTION LJETNIM PROGRAMIMA 2020