CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE STUDENATA UNIVERZITETA PIM

Centar za razvoj karijere studenata Univerziteta PIM ima za cilj da studentima omogući dodatno stručno usavršavanje, sticanje međunarodno priznatih certifikata, kako bi diplomirani studenti što spremniji izašli na tržište rada. Organizovanjem dodatnih edukacija studenti usavršavaju znanja i vještine koje su potrebne u modernom poslovnom svijetu.

Zadatak Centra je i povezivanje studenata sa poslovnom zajednicom i pomoć pri pronalaženju prvog zaposlenja. Kao uvod u poslovni svijet, Centar za razvoj karijere studentima završne godine studija, u mjesecu maju, organizuje seminar na temu „Moj prvi intervju“, čiji je cilj da polaznici seminara u interakciji sa predavačem razumiju značaj kvalitetnog pisanja CV-a, motivacionog pisma i značaja pripreme za intervju sa poslodavcem. Svrha seminara je da polaznici savladaju vještine i tehnike koje su potrebne i korisne prilikom prijave i razgovora za posao.

U okviru Centra djeluje i psihološko savjetovanje, Centar za pravnu pomoć, Centar za pomoć prilikom pronalaska prvog zaposlenja i Alumni klub.

Razvoj karijere