Prof. dr Dragan Đuranović

redovni profesor

- Menadžment ljudskih resursa
-Organizaciono ponašanje
-Odlučivanje u menadžmentu
-Upravljanje projektima
-Strateški menadžment
-Međunarodni menadžment
-Menadžment organizacionih promjena
-Menadžerske vještine

E-mail: gandra.djuranovic@gmail.com
            
Tel: