I CIKLUS STUDIJA

I godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
SociologijaProf. dr  Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
RačunovodstvoMa Jovana Galićjovana.galic@gmail.com
InformatikaProf. dr Branko Latinovićbrankolatinovic1@gmail.com
Osnove ekonomijeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Poslovna matematikaDoc. dr Saša Mičićsasa.micic@satwork.net

II godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
MakroekonomijaProf. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
Poslovno pravoDoc. dr Biljana Petrović1806biljana@gmail.com
Preduzetnička ekonomijaProf. dr Aleksandar Đokićdjokicaleksandar.da@gmail.com
FinansijeDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
MarketingProf. dr Mladen Milićmladen.milic@fondpiors.org

III godina Ekonomska diplomatija

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Finansijski menadžmentDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Strategijski menadžmentProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Međunarodno poslovanjeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Međunarodno privredno pravoProf. dr Biljana Petrović1806biljana@gmail.com
Međunarodni odnosi i geopolitika*Prof. dr Ilija Džombićilijapim@yahoo.com


III Finansije i bankarstvo

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Finansijski menadžmentDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Strategijski menadžmentProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Međunarodno poslovanjeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Monetarne i javne finansijeDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
RevizijaMa Jovana Galićjovana.galic@gmail.com

III Marketing

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Finansijski menadžmentDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Strategijski menadžmentProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Međunarodno poslovanjeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Marketinško komuniciranjeProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Upravljanje marketingomProf. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com

III Menadžment

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Finansijski menadžmentDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Strategijski menadžmentProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Međunarodno poslovanjeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Menadžment proizvodnje i sistemi kvaliteta*Doc. dr Esad Čovićcovicesad@gmail.com
Preduzetnički menadžmentProf. dr Aleksandar Đokićdjokicaleksandar.da@gmail.com

IV godina Ekonomska diplomatija

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Ekonomski odnosi sa inostranstvomProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Menadžment finansijskih rizikaProf. dr Marijana Žiravac Mladenovićmarijana.mladenovic1208@gmail.com
Marketing logistikaProf. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Međunarodno pregovaranje i lobiranje *Prof. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com

IV godina Finansije i bankarstvo

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Marketing logistikaProf. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Ekonomski odnosi sa inostranstvomProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Menadžment finansijskih rizikaProf. dr Marijana Žiravac Mladenovićmarijana.mladenovic1208@gmail.com
Međunarodno bankarstvoDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com

IV godina Marketing

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Marketing logistikaProf. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Ekonomski odnosi sa inostranstvomProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
B2B marketing i elektronska trgovinaProf. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Menadžment finansijskih rizikaProf. dr Marijana Žiravac Mladenovićmarijana.mladenovic1208@gmail.com
Marketing neprofitnih organizacijaProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com


IV godina Menadžment

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Marketing logistikaProf. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Ekonomski odnosi sa inostranstvomProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
B2B marketing i elektronska trgovinaProf. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Menadžment finansijskih rizikaProf. dr Marijana Žiravac Mladenovićmarijana.mladenovic1208@gmail.com

I godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
SociologijaProf. dr  Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
RačunovodstvoMa Jovana Galićjovana.galic@gmail.com
InformatikaProf. dr Branko Latinovićbrankolatinovic1@gmail.com
Osnove ekonomijeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Poslovna matematikaDoc. dr Saša Mičićsasa.micic@satwork.net

II godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
MakroekonomijaProf. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
Poslovno pravoDoc. dr Biljana Petrović1806biljana@gmail.com
Preduzetnička ekonomijaProf. dr Aleksandar Đokićdjokicaleksandar.da@gmail.com
FinansijeDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
MarketingProf. dr Mladen Milićmladen.milic@fondpiors.org

III godina Ekonomska diplomatija

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Finansijski menadžmentDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Strategijski menadžmentProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Međunarodno poslovanjeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Međunarodno privredno pravoProf. dr Biljana Petrović1806biljana@gmail.com
Međunarodni odnosi i geopolitika*Prof. dr Ilija Džombićilijapim@yahoo.com


III Finansije i bankarstvo

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Finansijski menadžmentDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Strategijski menadžmentProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Međunarodno poslovanjeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Monetarne i javne finansijeDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
RevizijaMa Jovana Galićjovana.galic@gmail.com

III Marketing

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Finansijski menadžmentDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Strategijski menadžmentProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Međunarodno poslovanjeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Marketinško komuniciranjeProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Upravljanje marketingomProf. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com

III Menadžment

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Finansijski menadžmentDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Strategijski menadžmentProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Međunarodno poslovanjeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Menadžment proizvodnje i sistemi kvaliteta*Doc. dr Esad Čovićcovicesad@gmail.com
Preduzetnički menadžmentProf. dr Aleksandar Đokićdjokicaleksandar.da@gmail.com


IV godina Ekonomska diplomatija

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Ekonomski odnosi sa inostranstvomProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Menadžment finansijskih rizikaProf. dr Marijana Žiravac Mladenovićmarijana.mladenovic1208@gmail.com
Marketing logistikaProf. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Međunarodno pregovaranje i lobiranje *Prof. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com

IV godina Finansije i bankarstvo

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Marketing logistikaProf. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Ekonomski odnosi sa inostranstvomProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Menadžment finansijskih rizikaProf. dr Marijana Žiravac Mladenovićmarijana.mladenovic1208@gmail.com
Međunarodno bankarstvoDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com

IV godina Marketing

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Marketing logistikaProf. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Ekonomski odnosi sa inostranstvomProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
B2B marketing i elektronska trgovinaProf. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Menadžment finansijskih rizikaProf. dr Marijana Žiravac Mladenovićmarijana.mladenovic1208@gmail.com
Marketing neprofitnih organizacijaProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com

IV godina Menadžment

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Marketing logistikaProf. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Ekonomski odnosi sa inostranstvomProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
B2B marketing i elektronska trgovinaProf. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Menadžment finansijskih rizikaProf. dr Marijana Žiravac Mladenovićmarijana.mladenovic1208@gmail.com

II CIKLUS STUDIJA

Menadžment

PredmetNastavnikKontakt
Menadžment organizacionih promjenaProf. dr Dragan Đuranovićgandra.dj@hotmail.com gandra.djuranovic@gmail.com
Strateško upravljanje rastom i razvojemDoc. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com
Dizajniranje organizacije/ Menadžment u turizmuProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Menadžerske vještineProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Međunarodni menadžmentProf. dr Dragan Đuranovićgandra.dj@hotmail.com gandra.djuranovic@gmail.com
Metodologija NIRProf. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Krizni menadžmentDoc. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com

Marketing

PredmetNastavnikKontakt
Upravljanje brendomprof.dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Menadžment i marketing događaja (event management)prof.dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Upravljanje lancima snabdijevanjadoc.dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Marketing malih i srednjih preduzećadoc.dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Menadžment prodajedoc. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com
Metodologija NIRprof.dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Krizni menadžmentDoc. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com

Finansije i bankarstvo

PredmetNastavnikKontakt
Metode finansijskog inženjeringaprof. dr Marijana Žiravac Mladenovićmarijana.mladenovic1208@gmail.com
Moderno investiciono bankarstvoprof. dr Marijana Žiravac Mladenovićmarijana.mladenovic1208@gmail.com
Monetarna politika EUProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Međunarodne finansijeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Upravljanje profitomDoc. dr Milica Lakićmlclakic@gmail.com
Metodologija NIRprof.dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Krizni menadžmentDoc. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com

Ekonomska diplomatija

PredmetNastavnikKontakt
Međunarodna trgovina i trgovinska politikaprof.dr Ilija J. Džombićilijapim@yahoo.com
Korporativna diplomatijaprof.dr Ilija J. Džombićilijapim@yahoo.com
Trgovinski blokovi ekonomskih integracijaprof. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
Međunarodne finansijeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Razvijeni ekonomski sistemiprof. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
Metodologija NIRprof.dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Krizni menadžmentDoc. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com