I GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
Poslovna matematikadoc. dr Saša Mičićsasa.micic@satwork.net
Osnove ekonomijeProf. dr Ilija Džombićilijapim@yahoo.com
SociologijaProf. dr Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
InformatikaProf. dr Branko Latinovićbrankolatinovic1@gmail.com
RačunovodstvoDoc. dr Dijana Kremenovićdijana.kremenovic.2018@gmail.com

I GODINA – LJETNI SEMESTAR

Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
MikroekonomijaProf. dr Mladen Ivić /
mr Đuro Krčić
ivic.mm81@gmail.com
naturavitakv@outlook.com
Poslovna etika i komunikacijaProf. dr Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
Osnove menadžmentaProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Poslovna statistikadoc. dr Saša Mičićsasa.micic@satwork.net
Engleski jezik 1Snježana Milačaksnjezanajezmilacak@gmail.com

II GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
Poslovno pravo IProf. dr Brana Komljenovićana-k@blic.net
MakroekonomijaProf. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
naturavitakv@outlook.com
MarketingProf. dr Mladen Milićmladen.milic@fondpiors.org
Engleski jezik IISnježana Milačaksnjezanajezmilacak@gmail.com
Poslovne finansijeProf. dr Marijana Žiravac Mladenović/
Doc. dr Dijana Kremenović
marijana.mladenovic1208@gmail.com
dijana.kremenovic.2018@gmail.com

II GODINA – LJETNI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
Menadžment ljudskih resursaProf. dr Dragan Đuranovićgandra.djuranovic@gmail.com
Međunarodna ekonomijaProf. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
Istraživanje tržištaProf. dr  Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Kultura, etika i komunikacijeProf. dr Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
Praksa IIDoc. dr Dejan Kojićkojic.d@hotmail.com
Poslovno pravo IIProf. dr Brana Komljenovićana-k@blic.net
Engleski jezik IIMa Ivana Aleksićsnjezanajezmilacak@gmail.com

III GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
ZAJEDNIČKI PREDMETI 
Upravljanje MarketingomProf. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Odlučivanje u menadžmentuProf. dr Dragan Đuranovićgandra.djuranovic@gmail.com
Međunarodno poslovanjeProf. dr Ilija J. Džombićilijapim@yahoo.com
Strategijski menadžmentProf. dr Dragan Đuranović /
Prof. dr Željko Grublješić
gandra.djuranovic@gmail.com

zeljko@directbox.com
 
Finansijski menadžment
( Ekonosmka diplomatija i Finansije i bankarstvo)
Doc. dr Dijana Kremenovićdijana.kremenovic.2018@gmail.com
Monetarna ekonomija
(Finansije i bankarstvo)
Prof. dr Goran Kvrgić
Mr Đuro Krčić
naturavitakv@outlook.com
Ponašanje potrošača
(Marketing)
Prof. dr Mladen Milićmladen.milic@fondpiors.org
Menadžment proizvodnje i sistem kvaliteta
(Menadžment)
Doc. dr Esad Čovićcovicesad@gmail.com

III GODINA – LJETNI SEMESTAR

Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
ZAJEDNIČKI PREDMETI 
Upravljanje projektimaProf. dr Dragan Đuranovićgandra.djuranovic@gmail.com
Preduzetnički menadžmentProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Menadžment neprofitnih organizacijaDoc. dr Esad Čovićcovicesad@gmail.com
Praksa IIIDoc. dr Dejan Kojićkojic.d@hotmail.com
PREDMETI PO STUDIJIMA 
Međunarodni odnosi i geopolitika
(Ekonomska diplomatija)
Doc. dr Danijela Lakić danilalakic@yahoo.com
Ekonomska diplomatija
(Ekonomska diplomatija)
Prof. dr Ilija J. Džombićilijapim@yahoo.com
Evropski biznis
(Ekonomska diplomatija)
Prof. dr Ilija J. Džombićilijapim@yahoo.com
Međunarodno poslovno pravo
(Ekonomska diplomatija)
Doc. dr Jelena Latinovićjelenamuzej@gmail.com
Analiza, kontrola i revizija poslovanja
(Finansije i bankarstvo)
Doc. dr Dijana Kremenovićdijana.kremenovic.2018@gmail.com
Menadžment bankarstva
(Finansije i bankarstvo)
Prof. dr Jamila Jaganjacjamilajaganjac@hotmail.com
Javne finansije
(Finansije i bankarstvo)
Prof. dr Ljiljana Jovićljiljana09@hotmail.com
Marketinško komuniciranje
(Marketing)
Prof. dr Nikola Vojvodić /
Doc. dr Darko Vaselić
profnikolavojvodic@gmail.com
Organizaciono ponašanje
(Marketing i Menadžment)
Prof. dr Dragan Đuranovićgandra.djuranovic@gmail.com
Međunarodni marketing
(Marketing)
Doc. dr Milorad Đukićoffice@markway.org
Menadžment usluga
(Marketing i Menadžment)
Doc. dr Esad Čovićcovicesad@gmail.com

IV GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
ZAJEDNIČKI PREDMETI 
Ekonomski odnosi sa inostranstvomProf. dr Ilija J. Džombićilijapim@yahoo.com
Marketing logistikaDoc. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Menadžment finansijskih rizikaProf. dr Marijana Žiravac Mladenovićmarijana.mladenovic1208@gmail.com
PREDMETI PO STUDIJIMA 
Međunarodno pregovaranje i lobiranje
(Ekonomska diplomatija)
Doc. dr Danijela Lakićdanilalakic@yahoo.com
Međunarodno bankarstvo
(Finansije i bankarstvo)
Prof. dr Jamila Jaganjacjamilajaganjac@hotmail.com
B2B marketing
(Marketing i Menadžment)
Doc. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Marketing neprofitnih organizacija
(Marketing)
Doc. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com

IV GODINA – LJETNI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
ZAJEDNIČKI PREDMETI 
Korporativno upravljanjeProf. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
Menadžment informacionih sistemaProf. dr Branko Latinovićbrankolatinovic1@gmail.com
PREDMETI PO STUDIJIMA 
Spoljnotrgovinski marketing
(Ekonomska diplomatija)
Doc. dr  Milorad Đukićoffice@markway.org
Teorija i politika međunarodne razmjene
(Ekonomska diplomatija)
Prof. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
Politika evropskih integracija
(Ekonomska diplomatija)
Doc. dr Danijela Lakić danilalakic@yahoo.com
Procjena vrijednosti preduzeća
(Finansije i bankarstvo)
Doc. dr Dijana Kremenovićdijana.kremenovic.2018@gmail.com
Marketing u finansijama i bankarstvu
(Finansije i bankarstvo)
Doc. dr Darko Pašalićdarkopasal@gmail.com
Menadžment osiguranja
(Finansije i bankarstvo)
Doc. dr Darko Pašalićdarkopasal@gmail.com
Odnosi s javnošću
(Marketing)
Prof. dr Nikola Vojvodić/
Doc. dr Darko Vaselić
profnikolavojvodic@gmail.com
Politički marketing
(Marketing)
Prof. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Menadžment u zdravstvu
(Menadžment)
Prof. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com
Merdžeri i akvizicije
(Menadžment)
Prof. dr Marijana Žiravac Mladenovićmarijana.mladenovic1208@gmail.com
Menadžment u obrazovanju
(Menadžment)
Doc. dr Zdravko Marjanović /
Prof. dr Simonida Vilić
svilic26@yahoo.com