I GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
Poslovna matematikaprof. dr Sead Rešićsresic@gmail.com
Osnove ekonomijeprof. dr Ilija Džombićilijapim@yahoo.com
Sociologijaprof. dr Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
Informatikaprof. dr Milica Tepšićmilicatepsic@gmail.com
Računovodstvodoc. dr Dijana Kremenovićdijana.kremenovic.2018@gmail.com

I GODINA – LJETNI SEMESTAR

Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
MikroekonomijaProf.dr Mladen Ivić/ Mr Đuro Krčićivic.mm81@gmail.com
naturavitakv@outlook.com
Poslovna etika i komunikacijaProf.dr Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
Osnove menadžmentaDoc. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com
Poslovna statistikaprof. dr Sead Rešićsresic@gmail.com 
Engleski jezik 1Snježana Milačaksnjezanajezmilacak@gmail.com

II GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
Poslovno pravo IProf.dr Brana Komljenovićana-k@blic.net
Makroekonomijaprof.dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
naturavitakv@outlook.com
Marketingprof. dr Mladen Milićmladen.milic@fondpiors.org
Engleski jezik IISnježana Milačaksnjezanajezmilacak@gmail.com
Poslovne finansijeprof.dr Marijana Žiravac Mladenović/
doc. dr Dijana Kremenovi
marijana.mladenovic1208@gmail.com
dijana.kremenovic.2018@gmail.com

II GODINA – LJETNI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
Menadžment ljudskih resursaProf. dr Dragan Đuranovićgandra.djuranovic@gmail.com
Međunarodna ekonomijaprof. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
Istraživanje tržištaprof. dr  Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Kultura, etika i komunikacijeProf.dr Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
Praksa IIDoc.dr Dejan Kojićkojic.d@hotmail.com
Poslovno pravo IIProf.dr Brana Komljenovićana-k@blic.net
Engleski jezik IIMa Ivana Aleksićsnjezanajezmilacak@gmail.com

III GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
ZAJEDNIČKI PREDMETI 
Upravljanje Marketingomprof. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Odlučivanje u menadžmentuprof. dr Dragan Đuranovićgandra.djuranovic@gmail.com
Međunarodno poslovanjeProf.dr Ilija J. Džombićilijapim@yahoo.com
Strategijski menadžmentprof. dr Dragan Đuranović/ doc. dr Željko Grublješićgandra.djuranovic@gmail.com

zeljko@directbox.com
 
Finansijski menadžment
( Ekonosmka diplomatija i Finansije i bankarstvo)
Doc. dr Dijana Kremenovićdijana.kremenovic.2018@gmail.com
Monetarna ekonomija
(Finansije i bankarstvo)
prof. dr Goran Kvrgić
ma Đuro Krčić
naturavitakv@outlook.com
Ponašanje potrošača
(Marketing)
prof.dr Mladen Milićmladen.milic@fondpiors.org
Menadžment proizvodnje i sistem kvaliteta
(Menadžment)
Doc. dr Esad Čovićcovicesad@gmail.com

III GODINA – LJETNI SEMESTAR

Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
ZAJEDNIČKI PREDMETI 
Upravljanje projektimaprof. dr Dragan Đuranovićgandra.djuranovic@gmail.com
Preduzetnički menadžmentProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Menadžment neprofitnih organizacijaDoc. dr Esad Čovićcovicesad@gmail.com
Praksa IIIDoc.dr Dejan Kojićkojic.d@hotmail.com
PREDMETI PO STUDIJIMA 
Međunarodni odnosi i geopolitika
(Ekonomska diplomatija)
Doc.dr Danijela Lakić danilalakic@yahoo.com
Ekonomska diplomatija
(Ekonomska diplomatija)
Prof.dr Ilija J. Džombićilijapim@yahoo.com
Evropski biznis
(Ekonomska diplomatija)
Prof.dr Ilija J. Džombićilijapim@yahoo.com
Međunarodno poslovno pravo
(Ekonomska diplomatija)
Doc. dr Jelena Latinovićjelenamuzej@gmail.com
Analiza, kontrola i revizija poslovanja
(Finansije i bankarstvo)
Doc. dr Dijana Kremenovićdijana.kremenovic.2018@gmail.com
Menadžment bankarstva
(Finansije i bankarstvo)
prof. dr Jamila Jaganjacjamilajaganjac@hotmail.com
Javne finansije
(Finansije i bankarstvo)
prof.dr Ljiljana Jovićljiljana09@hotmail.com
Marketinško komuniciranje
(Marketing)
prof.dr Nikola Vojvodić/ doc. dr Darko Vaselićprofnikolavojvodic@gmail.com
Organizaciono ponašanje
(Marketing i Menadžment)
Prof. dr Dragan Đuranovićgandra.djuranovic@gmail.com
Međunarodni marketing
(Marketing)
doc.dr Milorad Đukićoffice@markway.org
Menadžment usluga
(Marketing i Menadžment)
Doc. dr Esad Čovićcovicesad@gmail.com

IV GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
ZAJEDNIČKI PREDMETI 
Ekonomski odnosi sa inostranstvomProf.dr Ilija J Džombićilijapim@yahoo.com
Marketing logistikaDoc. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Menadžment finansijskih rizikaprof.dr Marijana Žiravac Mladenović
PREDMETI PO STUDIJIMA 
Međunarodno pregovaranje i lobiranje
(Ekonomska diplomatija)
Doc.dr Danijela Lakićdanilalakic@yahoo.com
Međunarodno bankarstvo
(Finansije i bankarstvo)
prof. dr Jamila Jaganjacjamilajaganjac@hotmail.com
B2B marketing
(Marketing i Menadžment)
Doc. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com
Marketing neprofitnih organizacija
(Marketing)
Doc. dr Saša Mitrićsasamitric.bl@gmail.com

IV GODINA – LJETNI SEMESTAR

          Predmet          Odgovorni nastavnikE-mail
ZAJEDNIČKI PREDMETI 
Korporativno upravljanjeprof. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
Menadžment informacionih sistemaProf.dr Branko Latinovićbrankolatinovic1@gmail.com
PREDMETI PO STUDIJIMA 
Spoljnotrgovinski marketing
(Ekonomska diplomatija)
Doc. dr  Milorad Đukićoffice@markway.org
Teorija i politika međunarodne razmjene
(Ekonomska diplomatija)
prof. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
Politika evropskih integracija
(Ekonomska diplomatija)
Doc.dr Danijela Lakić danilalakic@yahoo.com
Procjena vrijednosti preduzeća
(Finansije i bankarstvo)
Doc. dr Dijana Kremenovićdijana.kremenovic.2018@gmail.com
Marketing u finansijama i bankarstvu
(Finansije i bankarstvo)
Doc.dr Darko Pašalićdarkopasal@gmail.com
Menadžment osiguranja
(Finansije i bankarstvo)
Doc.dr Darko Pašalićdarkopasal@gmail.com
Odnosi s javnošću
(Marketing)
prof.dr Nikola Vojvodić/ doc. dr Darko Vaselićprofnikolavojvodic@gmail.com
Politički marketing
(Marketing)
prof.dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
Menadžment u zdravstvu
(Menadžment)
Doc. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com
Merdžeri i akvizicije
(Menadžment)
prof.dr Marijana Žiravac Mladenovićdijana.kremenovic.2018@gmail.com
Menadžment u obrazovanju
(Menadžment)
doc.dr Zdravko Marjanović/ prof. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com