Studijski program: Finansije i bankarstvo

Šifra predmeta          Predmet          Odgovorni nastavnik 
E-POMPoslovna matematikaProf. dr Sead Rešićsresic@gmail.com 
E-OSEOsnovi ekonomijeProf.dr Ilija J. Džombićilijapim@yahoo.com
E-POIPoslovna informatikaProf. dr Milica Tepšićmilicatepsic@gmail.com
E-RAČRačunovodstvoDoc. dr Dijana Kremenovićdijana.kremenovic.2018@gmail.com
E-SOCSociologijaProf.dr Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com

I GODINA- ljetni semestar

    Šifra predmeta          Predmet          Odgovorni nastavnik 
E-POSPoslovna statistikaProf. dr Sead Rešićsresic@gmail.com 
E-EJ1Engleski jezikSnježana Milačaksnjezanajezmilacak@gmail.com
E-PR1Praksa IDoc.dr Dejan Kojićkojic.d@hotmail.com
E-MIEMikroekonomijaProf.dr Mladen Ivić/ Mr Đuro Krčićivic.mm81@gmail.com naturavitakv@outlook.com
E-OMEOsnovi menadžmentaDoc. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com
E-PEKPoslovna etika i komunikacijeProf.dr Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com

II GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta          Predmet          Odgovorni nastavnik 
E-PP1Poslovno pravo IProf.dr Brana Komljenovićana-k@blic.net
E-MAEMakroekonomijaProf.dr Mladen Ivić/ Mr Đuro Krčićivic.mm81@gmail.com naturavitakv@outlook.com
E-MARMarketingProf. dr  Mladen Milićmladen.milic@fondpiors.org
E-EJ2Engleski jezik IISnježana Milačaksnjezanajezmilacak@gmail.com
E-PFIPoslovne finansijeDoc. dr Dijana Kremenovićmarijana.mladenovic1208@gmail.com
dijana.kremenovic.2018@gmail.com

II GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta          Predmet          Odgovorni nastavnik 
E-MLJRMenadžment ljudskih resursaProf. dr Dragan Đuranovićgandra.djuranovic@gmail.com
E-MĐEMeđunarodna ekonomijaProf. dr Mladen Ivićivic.mm81@gmail.com
E-ISTIstraživanje tržištaProf. dr  Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com
E-KEKKultura, etika i komunikacijeProf.dr Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
E-PR2Praksa IIDoc.dr Dejan Kojićkojic.d@hotmail.com
E-PP2Poslovno pravo IIProf.dr Brana Komljenovićana-k@blic.net
E-EJ2Engleski jezik IISnježana Milačaksnjezanajezmilacak@gmail.com

III GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
E-UPM Upravljanje Marketingom prof. dr Nikola Vojvodić profnikolavojvodic@gmail.com
E-ODL Odlučivanje u menadžmentu Prof. dr Dragan Đuranović gandra.djuranovic@gmail.com
E-FM2 Finansijski menadžment Doc. dr Dijana Kremenović dijana.kremenovic.2018@gmail.com
E-MĐP Međunarodno poslovanje Prof.dr Ilija J. Džombić ilijapim@yahoo.com
E-STR Strateški menadžment Doc. dr Željko Grublješić zeljko@directbox.com
E-MON Monetarna ekonomija Prof. dr Goran Kvrgić/ Mr Đuro Krčić naturavitakv@outlook.com

III GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet         Odgovorni nastavnik  
E-PRJ Upravljanje projektima Prof. dr Dragan Đuranović   gandra.djuranovic@gmail.com
E-AKR Analiza, kontrola i revizija poslovanja Doc. dr Dijana Kremenović dijana.kremenovic.2018@gmail.com
E-BAN Menadžment bankarstva Prof.dr Jamila Jaganjac jamilajaganjac@hotmail.com
E-JFI Javne finansije Prof.dr Ljiljana Jović ljiljana09@hotmail.com
E-PR3 Praksa III Doc.dr Dejan Kojić kojic.d@hotmail.com

IV GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
E-EOI Ekonomski odnosi sa inostranstvom Prof.dr Ilija J Džombić ilijapim@yahoo.com
E-MLO Marketing logistika Doc. dr Saša Mitrić sasamitric.bl@gmail.com
E-MFR Menadžment finansijskih rizika Prof.dr Marijana Žiravac Mladenović marijana.mladenovic1208@gmail.com
E-MĐB Međunarodno bankarstvo Prof.dr Jamila Jaganjac jamilajaganjac@hotmail.com

IV GODINA- ljetni semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
E-KOU Korporativno upravljanje Prof. dr Mladen Ivić/ Mr Mirko Miličević ivic.mm81@gmail.com milicevicmirko1@gmail.com
E-INS Menadžment informacionih sistema Prof.dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com
E-PVP Procjena vrijednosti preduzeća Doc. dr Dijana Kremenović dijana.kremenovic.2018@gmail.com
E-MFB Marketing u finansijama i bankarstvu Doc.dr Darko Pašalić darkopasal@gmail.com
E-OSG Menadžment osiguranja Doc.dr Darko Pašalić darkopasal@gmail.com