Ispitni rokovi – Prvi ciklus
Januarski i februarski ispitni rokPreuzmi
Aprilski ispitni rokPreuzmi
Junski i julski ispitni rokPreuzmi
Avgustovski ispitni rok – vanredniPreuzmi
Septembarski ispitni rokPreuzmi
Oktobarski ispitni rokPreuzmi
Ispitni rokovi – Drugi ciklus
Januarski i februarski ispitni rok rokPreuzmi
Aprilski ispitni rokPreuzmi
Junski i julski ispitni rokPreuzmi
Avgustovski ispitni rokPreuzmi
Septembarski ispitni rokPreuzmi
Oktobarski ispitni rokPreuzmi

Januarsko-februarsli ispitni rok- Termini Ekonomski fakultet ITEP Sarajevo