Obavještenje za predmet Finansijski menadžment kod prof. Dijane Kremenović

Poštovani,

Termin 1. kolokvijuma je 12. novembra 2019 u 16:30.

Predavanje na temu 6. Analiza finansijskog položaja pomjera se za 12. novembar 2019 u 17:30.

Naredna predavanja se nastavljaju po ranije poznatom rasporedu (utorak 16.30-18.00).

Termin 2. kolokvijuma je 24. decembar 2019 u 17:30.