Raspored nastave Prvi ciklus – Ljetni semestar 2020/21
Prva godinaPreuzmi
Druga godinaPreuzmi
Treća godina – Ekonomske diplomatijePreuzmi
Treća godina – Finansije i bankarstvoPreuzmi
Treća godina – MarketingPreuzmi
Treća godina – MenadžmentPreuzmi
Četvrta godina – Ekonomske diplomatijePreuzmi
Četvrta godina – Finansije i bankarstvoPreuzmi
Četvrta godina – MarketingPreuzmi
Četvrta godina – MenadžmentPreuzmi
Digitalna ekonomija Raspored nastave Prvi ciklus –ljetni semestar 2020/21
Prva godina – Digitalna ekonomijaPreuzmi
Druga godina – Digitalna ekonomija Preuzmi
Treća godina – Digitalna ekonomija Preuzmi
Četvrta godina – Digitalna ekonomija Preuzmi
Drugi ciklus
Ekonomska diplomatijaPreuzmi
Finansije i bankarstvoPreuzmi
MarketingPreuzmi
MenadžmentPreuzmi

Raspored nastave za studente sa PRIMUSA

Prvi cikljus – Ljetni semestar
EKONOMIJA – raspored nastavePreuzmi