Raspored nastave prvi ciklus – zimski semestar 2022/23.
Prva godina Preuzmi
Druga godina Preuzmi
Treća godina – Ekonomska diplomatija Preuzmi
Treća godina – Finansije i bankarstvo Preuzmi
Treća godina – Marketing Preuzmi
Treća godina – Menadžment Preuzmi
Četvrta godina – Ekonomska diplomatija Preuzmi
Četvrta godina – Finansije i bankarstvo Preuzmi
Četvrta godina – Marketing Preuzmi
Četvrta godina – Menadžment Preuzmi

Raspored nastave Prvi ciklus – Ljetni semestar 2021/22
Prva godina Preuzmi
Druga godina Preuzmi
Treća godina – Ekonomska diplomatija Preuzmi
Treća godina – Finansije i bankarstvo Preuzmi
Treća godina – Marketing Preuzmi
Treća godina – Menadžment Preuzmi
Četvrta godina – Ekonomska diplomatija Preuzmi
Četvrta godina – Finansije i bankarstvo Preuzmi
Četvrta godina – Marketing Preuzmi
Četvrta godina – Menadžment Preuzmi

Online predavanja za studente sa ITEP-a-Finansije i bankarstvo

Digitalna ekonomija Raspored nastave Prvi ciklus –Zimski semestar 2021/22
Prva godina – Digitalna ekonomija Preuzmi
Druga godina – Digitalna ekonomija Preuzmi
Treća godina – Digitalna ekonomija Preuzmi
Četvrta godina – Digitalna ekonomija Preuzmi

Drugi ciklus
Ekonomska diplomatijaPreuzmi
Finansije i bankarstvoPreuzmi
MarketingPreuzmi
MenadžmentPreuzmi


Prvi cikljus – Ljetni semestar
FINANSIJE I BANKARSTVO – raspored nastave Preuzmi