Tamara Sredić, odbrana diplomskog rada

Pod mentorstvom uvaženog prof. dr Nikole Vojvodića, naša draga studentica Tamara Sredić, odbranila je diplomski rad pod nazivom „Marketing koncept međunarodne kompanije Zara“. 

Iskrene čestitke Tamari i mentoru!