PROFESOR CIKLUS PREDLOŽENE TEME
doc.dr Željko Grublješić PRVI I DRUGI CIKLUS Razvoj organizacione klime i organizacione kulture na projektu
Primjena metoda motivacije na projektu
Specifičnosti projektnog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima
Primjena hijerarhijskih principa menadžmenta u preduzeću uslužne djelatnosti
Specifičnosti primjene departmanizacije u preduzeću uslužne delatnosti
Specifičnosti dizajna organizacije u preduzeću uslužne djelatnosti
Primjena i specifičnosti motivacije u preduzeću uslužne djelatnosti
Organizovanje funkcije planiranja kao faktor razvoja neprofitne organizacije
Upravljanje izvorima finansiranja u funkciji razvoja neprofitne organizacije
Primena međunarodnih stategija u cilju razvoja neprofitne organizacije
Primena korporativnih strategija u neprofitnim organizacijama
Značaj menadžmenta ljudskih resursa za efikasno poslovanje preduzeća
Transfer tehnologija kao instrument rasta preduzeća
Specifičnosti vođstva u malim i srednjim preduzećima
Uticaj organizacione kulture na društvenu odgovornost preduzeća
Primjena informacionih tehnologija kao izvor konkurentske prednosti
Specifičnosti primjene SWOT analize u preduzeću uslužne djelatnosti
Primena konkurentskih strategija u malim i srednjim preduzećima
Specifičnosti strategijskog menadžmenta u javnom sektoru
doc.dr Mladen Milić PRVI CIKLUS Alati i sredstva unapređenja prodaje na tržištu automobila u Republici Srpskoj
Povezanost marketing oglašavanja i društvene odgovornosti kompanije
Specifičnost prodaje i distribucije u hotelsko-turističkoj kompaniji
Marketing oglašavanje u cilju stvaranja lojalnosti korisnika usluga

 

Istraživanje zadovoljstva korisnika hotelskom uslugom

Uticaj životne dobi potrošača na percepcije o stranim robnim markama
Direktna prodaja kozmetike na tržištu Republike Srpske
Uticaj društveno-odgovornih aktivnosti kompanije na odluku potrošača
Proces odlučivanja u kupovini turističkog aranžmana
Strategija pozicioniranja Mtel-a u BiH
Podjela bračnih uloga u procesu odlučivanja o kupovini
Unapređenje prodaje u maloprodajnim objektima Sport Vision-a
DRUGI CIKLUS Direktni marketing – dio savremenog sistema Avon
Oblici, načini i tipovi prodaje
Uloga kataloga u savremenom poslovanju
Uloga i značaj interneta marketinga u poslovanju aviokompanije
Internet promocija na globalnom tržištu
Prodajno osoblje
Efekti primjene direktnog marketinga u kompaniji „ZEPTER International“
Direktni marketing u funkciji izgradnje lojalnosti potrošača
prof.dr Ilija Džombić PRVI CIKLUS Funkcije ekonmske diplomatije u globalnim procesima
Ekonomska diplomatija Sjedinjenih Američkih Država
Korporativna diplomatija
Doprinos ekonomske diplomatije regionalizaciji ekonomskog prostora
Funkcije ekonomske diplomatije u privlačenju stranih direktnih investicija
Uticaj Ekonomskih pojava na međunarodne odnose
Model američke spoljnotrgovinske politike
Model spoljnotrgovinske politike Evropske unije
Međusobna uslovljenost međunarodne trgovine i ulaganja
Strane direktne investicije kao potencijal razvoja BiH
Faktori razvoja svjetske privrede
Pokazatelji uspješnosti u spoljnoj trgovini
Konkurentnost u međunarodnoj ekonomiji
Instrumenti za regulisanje međunarodne trgovine
Razvoj i strukturne promjene svjetske trgovine u drugoj polovini XX vijeka
Integracioni procesi na području Evrope
Integracioni procesi na području Azije
Integracioni procesi na području Afrike
Integracioni procei na području Latinske amerike
Spoljnotrgovinska politika Evropske unije
Pitanje deviznig kursa Evrope
Zajednička evropska poljoprivredna politika
Regionalna politika Evropske unije
Konkurencija u Evropskoj uniji i državna pomoć
Evropski monetarni sistem
doc.dr Milroad Đukić PRVI CIKLUS Barijere u spoljnotrgovinskoj razmeni
Marketing koncept spoljnotrgovinske kompanije (analiza na bazi konkretnog primera)
Moć brenda i potencijali za plasman na inostranom tržištu (analiza na bazi konkretnog primera)
Uloga medija u spoljnotrgovinskom marketingu (analiza na bazi konkretnog primera)
Multinacionalne kompanije u domenu spoljne trgovine: pojam, moć (analiza na bazi konkretnog primera)
Eksterni faktori u izboru strategije nastupa na inostranom tržištu (analiza na bazi konkretnog primera)
Rizici okruženja pri nastupu na stranom tržištu (analiza na bazi konkretnog primera)
Segmentacija međunarodnog tržišta (analiza na bazi konkretnog primera)
Specifičnosti interkulturalne komunikacije
doc.dr Mladen Ivić PRVI I DRUGI CIKLUS Načini osnivanja privrednih društava u BiH
Akcionarsko društvo u RS
Kodeksi korporativnog upravljanja društva
Nadležnosti uprave društva
Specifičnosti korporativnog upravljanja u BiH
Principi i elementi sistema interne kontrole
Nadležnosti uprave društva
Osnovni kapital
Uloga etičkih kodeksa u korporativnom upravljanju
Skupština akcionara
Politika dividendi
Pojam, suština i principi objavljivanja informacija
Vanredni pravni poslovi
Principi i elementi eksterne revizije
Makroekonomski podaci i stanje ekonomije Evropske unije
Makroekonomski podaci i stanje ekonomije Bosne i Hercegovine (Republike Srpske)
Tržište dobara
Potražnja za novcem i kamatne stope
Karakteristike centralne banke kao centralne monetarne institucije
Karakteristike bankarskih sistema u razvijenim zemljama svijeta
Stanje ekonomije Srbije
Monetarna i fiskalna politika
Globalizacija i kontroverze kapitalizma
Ekonomija i ekologija
Teorije politike upravljanja
Ekonomija ponude
Održivi razvoj kao moguće rješenje ekoloških problema
Prava svojine
Privredni ciklusi
Naftni šokovi kao izvori fluktuacija
Akteri međunarodne ekonomije
Ekonomska multilaterala i bilaterala
Međunarodne trgovinske arbitraže
Priroda svetskih ekonomskih problema
Glavni promoteri globalizacije
Oblici trgovinskih politika
Politika trgovinskih blokova
Zajednička ulaganja i  davanje koncesija
Trgovinska razmjena država nastalih raspadom SFRJ
Ekonomski i  trgovinski izazovi država zapadnog Balkana
Međunarodne organizacije kao subjekti međunarodne trgovine
Transnacionalna preduzeća kao subjekti međunarodnih odnosa
Moderne teorije međunarodne trgovine
Teorija konkurentske prednosti zemalja
Regionalne ekonomske integracije u Sjevernoj Americi
Regionalne ekonomske integracije u Aziji
Konferencija UN o trgovini i razvoju – UNCTAD
Svjetska carinska organizacija –  WCO
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj – OECD