POZIV ZA STUDENTE – REGIONALNO TAKMIČENJE – TRGOVANJE VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

🔹️University Trading Tournament je regionalno studentsko takmičenje u trgovanju na finansijskim tržištima. Projekat je pokrenula studentska organizacija "Finansijski klub" koja djeluje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 🔹️Takmičenje se održava već šestu godinu, te pruža učesnicima realan doživljaj trgovanja vrijednosnim papirima na virtuelnoj berzi putem platforme Metatrader4 koju koriste profesionalni brokeri.🔹️Tokom takmičenja učesnici će se kroz online predavanja i trgovanje na virtuelnoj berzi upoznati sa osnovama tehničke, fundamentalne i investicijske analize, funkcionisanjem financijskih tržišta, načinima trgovanja vrijednosnim papirima, te će moći primijeniti ta znanja u praksi. ⏰ Takmičenje traje od 12. aprila do 7. maja i sastoji se od 4 runde od kojih…

Continue Reading POZIV ZA STUDENTE – REGIONALNO TAKMIČENJE – TRGOVANJE VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

INTERVJU SA PROF. DR LJUBOMIROM ZUBEROM POSLIJE STRUČNE OBUKE “VJEŠTINE JAVNOG NASTUPA” ZA STUDENTE UNIVERZITETA PIM

Objasnite značaj održane stručne obuke „Vještine javnog nastupa“ za studente Univerziteta PIM. Vještine javnog nastupa neophodne su za gotovo sva zanimanja u kojima dominira komuniciranje da bi se uspješno obavio posao i stekla prednost u odnosu na konkurenciju. Studenti su ovladali jednim segmentom ovih vještina što im može biti korisno kao „dodatno znanje“ i tokom daljeg školovanja, ali i u bilo kojem segmentu kojim se budu bavili. Svjedoci smo svakodnevnih loših javnih nastupa bilo da je riječ o verbalnoj ili neverbalnoj komunikaciji što ostavlja loš utisak o organizaciji, ali i o njenim predstavnicima, posebno ako su to ljudi u samom vrhu upravljanja.…

Continue Reading INTERVJU SA PROF. DR LJUBOMIROM ZUBEROM POSLIJE STRUČNE OBUKE “VJEŠTINE JAVNOG NASTUPA” ZA STUDENTE UNIVERZITETA PIM

Evaluacija nastavnog procesa – FF 4. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA IV godina - zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikOsnove pedagogije sa didaktikomDoc. dr Zdravko MarjanovićAkademske vještineDoc. dr Dragana AleksićMetode kliničke procjeneDoc. dr Snežana SamardžićOpšta psihopatologija-posebni dioDoc. Dr Džanan BerberovićPonašanje potrošača i marketingprof.dr Mladen MilićPsihopatologija grupnih procesaDoc.dr Elvir IbeljićUvod u psihoterapiju i savjetovanjeDoc. dr Džanan Berberović

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – FF 4. godina

Evaluacija nastavnog procesa – FF 3. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA III godina - zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikSocijalno-emocionalni razvojdoc. dr Miroslav ĐurićUvod u kliničku psihologijuDoc. dr Džanan BerberovićUvod u pedagošku psihologiju Doc. dr Zdravko MarjanovićOsnove psihologije grupeProf. dr Nermin MulaosmanovićPsihologija sportaDoc. dr Dragana Milojković ČovićSocijalna patologijaDoc. dr Snežana SamardžićPsihologija nastave i učenjaDoc. dr Elvir Ibeljić

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – FF 3. godina

Evaluacija nastavnog procesa – FF 2. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA II godina - zimski semestar           Predmet        Odgovorni nastavnikPsihometrija Iprof. dr Jasna BogdanovićUvod u razvojnu psihologijudoc.dr Miroslav ĐurićUvod u psihologiju ličnostiProf. dr Nermin MulaosmanovićPsihologija individualnih razlikadoc.dr Dragana Milojković ČovićSocijalna percepcija i interakcijaProf. dr Nermin MulaosmanovićPsihologija pamćenja i mišljenjaDoc. dr Miroslav ĐurićEksperimentalni nacrtprof. dr Jasna Bogdanović

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – FF 2. godina

Evaluacija nastavnog procesa – FF 1. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studenata” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA I godina - zimski semestar           Predmet          Odgovorni nastavnikUvod u psihologijuprof. dr Jasna Bogdanović ČurićMetodologija psiholoških istraživanjadoc. dr Džanan BerberovićInformatikaprof. dr Milica TepšićPsihologija nastave i učenjadoc. dr Elvir IbeljićSociologijaprof. dr Ostoja Barašin

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – FF 1. godina

Evaluacija nastavnog procesa – PF 4. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA IV godina – zimski semestar           Predmet           Odgovorni nastavnik Retorika Prof.dr Ostoja Barašin Poslovno pravo Prof.dr Brana Komljenović Menadžment javne uprave Prof.dr Ljiljana Jović Građansko procesno pravo Doc. dr Snježana Radošević

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – PF 4. godina

Evaluacija nastavnog procesa – PF 3. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA III godina – zimski semestar           Predmet           Odgovorni nastavnik Pravo evropskih institucija doc.dr Jelena Latinović Krivično procesno pravo Doc. dr Miro Katić Radno i socijalno pravo Prof.dr Brana Komljenović Obligaciono pravo  Doc. dr Biljana Petrović

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – PF 3. godina

Evaluacija nastavnog procesa – PF 2. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA II godina – zimski semestar           Predmet           Odgovorni nastavnik Ustavno pravo Prof.dr Milan Blagojević/ Prof. dr Željko Todorović Engleski jezik III Ma Ivana Aleksić / Snježana Milačak Nasljedno pravo Prof. dr Brana Komljenović Građansko pravo doc. dr Zoran Filipović

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – PF 2. godina

Evaluacija nastavnog procesa – PF 1. godina

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete "Evaluacija zadovoljstva studenata" kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar. EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA I godina – zimski semestar           Predmet           Odgovorni nastavnik Uvod u pravo prof. dr Željko Todorović / Igor Šabić Informatika prof. dr Milica Tepšić Osnovi ekonomije prof. dr Ilija Džombić Sociologija sa sociologijom prava prof. dr Ostoja Barašin

Continue Reading Evaluacija nastavnog procesa – PF 1. godina