Raspored nastave prvi ciklus – ljetni semestar 2022/23.
Prva godina Download
Druga godina Download
Treća godina – Ekonomska diplomatija Download
Treća godina – Finansije i bankarstvo Download
Treća godina – Marketing Download
Treća godina – Menadžment Download
Četvrta godina – Ekonomska diplomatija Download
Četvrta godina – Finansije i bankarstvo Download
Četvrta godina – Marketing Download
Četvrta godina – Menadžment Download
Raspored nastave prvi ciklus – zimski semestar 2022/23.
Prva godina Download
Druga godina Download
Treća godina – Ekonomska diplomatija Download
Treća godina – Finansije i bankarstvo Download
Treća godina – Marketing Download
Treća godina – Menadžment Download
Četvrta godina – Ekonomska diplomatija Download
Četvrta godina – Finansije i bankarstvo Download
Četvrta godina – Marketing Download
Četvrta godina – Menadžment Download
Raspored nastave Prvi ciklus – Ljetni semestar 2021/22
Prva godina Download
Druga godina Download
Treća godina – Ekonomska diplomatija Download
Treća godina – Finansije i bankarstvo Download
Treća godina – Marketing Download
Treća godina – Menadžment Download
Četvrta godina – Ekonomska diplomatija Download
Četvrta godina – Finansije i bankarstvo Download
Četvrta godina – Marketing Download
Četvrta godina – Menadžment Download

Online predavanja za studente sa ITEP-a-Finansije i bankarstvo

Digital economy Raspored nastave Prvi ciklus –Zimski semestar 2021/22
Prva godina – Digitalna ekonomija Download
Druga godina – Digitalna ekonomija Download
Treća godina – Digitalna ekonomija Download
Četvrta godina – Digitalna ekonomija Download

Drugi ciklus nastave – školska 2022/2023.
Economic diplomacyDownload
Finance and BankingDownload
MarketingDownload
ManagementDownload