Evaluacija nastavnog procesa – Ekonomska diplomatija 4. godina – ljetni semestar

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studeneta” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

4 godina – ljetni semestar

Ankete        Odgovorni nastavnik
Evaluacija zadovoljstva studeneta 
Upravljanje projektimaprof. dr Dragan Đuranović
Preduzetnički menadžmentProf. dr Simonida Vilić
Menadžment neprofitnih organizacijaDoc. dr Esad Čović
Međunarodni odnosi i geopolitikaDoc.dr Danijela Lakić
Evropski bizisProf.dr Ilija J. Džombić
Economic diplomacy Prof.dr Ilija Džombić
Međunarodno poslovno pravo Doc. dr Jelena Latinović