FACULTIES AND STUDY PROGRAMS

Programi

Studenti na PIM univerzitetu mogu da upišu jedan od deset studijskih programa i to:

Studijski programi na Ekonomskom fakultetu:

  • Economic diplomacy
  • Finance and Banking
  • Marketing
  • Management

Studijski program na Pravnom fakultetu:

  • Law

Studijski programi na Filozofskom fakultetu:

  • Psychology
  • Andragogija

Studijski program na Tehničkom fakultetu:

  • Graphic engineering and design
  • Inženjering obnobljivih izvora i zelene energije

Studijski program na Fakultetu računarskih nauka:

  • Computer Science