Obavještenje o početku predavanja na II ciklusu studija

Obavještavamo studente II ciklusa studija da od februara mjeseca počinju predavanja, te da će se prvo predavanje održati iz predmeta Organizaciona psihologija 15.02.2020. godine sa početkom u 16:00 časova.

Termine za ostale predmete možete pronaći na starnici fakulteta pod rubrikom Class schedule ili na sledećem linku:

Faculty of Philosophy