Partial exams

I ciklus

Zimski semestar 2021/22

DRUGI KOLOKVIJUM iz predmeta OSNOVI PEDAGOGIJE SA DIDAKTIKOM (četvrta godina), predmetni nastavnik: doc. dr Gordana Dukić, održaće se u UTORAK, 28.12.2021. godine u 15:00 časova u učionici broj 5.

Prvi kolokvij iz predmeta Medologija psiholoških istraživanja održaće se 2.12.2021. u 12 časova.

Prvi kolokvij iz predmeta Uvod u psihologiju održaće se 3.12. u 10 časova.

Za studente koji su u Banjoj Luci, kolokvijumi će se održati u prostorijama Univerziteta PIM u Banjoj Luci, a za ostale studente u prostorijama Odjeljenja Univerziteta PIM na kom su upisani.


Zimski semestar 2019/20

Parcijalne provjere znanja- Termini Filozofski fakultet


I ciklus

Ljetni semestar 2019/20