Prof. dr Nikola Vojvodić

Vanredni profesor
- Marketing

Email: profnikolavojvodic@gmail.comm  
Tel:

Obrazovanje

  • 2003 – Diploma – Fakultet za uslužni biznis FABUS, Novi Sad, Ekonomija
  • 2012 – Diploma – Univerzitet EDUCONS, Novi Sad, Marketing

2014 – Izbor u zvanje – PIM Univerzitet, Marketing

Najvažniji objavljeni radovi

  • Tržišna orijentacija osiguravajuće kompanije, Visoka škola Primus, Gradiška, 2010
  • Mjerenje zadovoljstva osiguranika, Visoka škola Primus, Gradiška, 2010 
  • Ekonomski efekti marketinga, Muzej Kozare, Banja Luka, 2013 
  • Politički menadžment, Univerzitet PIM, Banja Luka, 2014