1st Year

Courses of the winter semesterTeacherCONTACT
Sociologija sa sociologijom pravaProf. dr  Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
Uvod u pravoDoc. dr Biljana Petrović1806biljana@gmail.com
InformatikaProf. dr Branko Latinovićbrankolatinovic1@gmail.com
Osnove ekonomijeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com

2nd Year

Courses of the winter semesterTeacherCONTACT
Ustavno pravoDoc. dr Gojko Pavlovićpavlovicgojko@gmail.com
Krivično pravoProf. dr Miro Katićmirokatic.rs@gmail.com
Građansko pravoDoc. dr Zoran Filipovićzoranfilip65@gmail.com
Međunarodno javno pravoDoc. dr Gojko Pavlovićpavlovicgojko@gmail.com

3rd Year

Courses of the winter semesterTeacherCONTACT
Poslovno pravoDoc. dr Biljana Petrović1806biljana@gmail.com
Pravo evropskih institucijadoc. dr Jelena Latinovićjelenalatinovic5@gmail.com
Ljudska pravaDoc. dr Gojko Pavlovićpavlovicgojko@gmail.com
Krivično procesno pravoProf. dr Miro Katićmirokatic.rs@gmail.com

4th Year

Courses of the winter semesterTeacherCONTACT
Menadžment javne upraveProf. dr Željko Grublješićzeljko@directbox.com
Poslovno pravoDoc. dr Biljana Petrović1806biljana@gmail.com
Međunarodno ekonomsko pravoDoc. dr Biljana Petrović1806biljana@gmail.com
Retorikaprof. dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Građansko procesno pravoDoc. dr Jasmin Mehmedovićjasmin_pr80@yahoo.com

2nd cycle of studies

CourseTeacherCONTACT
Metodologija NIRprof.dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com
Kompanijsko pravodoc.dr Biljana Petrovićbiljana.petrovic2@gmail.com
Sudsko pravo EvropeDoc. dr Mladen Dostanić  mladen.dostanic@yahoo.com
Ekonomski odnosi i diplomatijaprof.dr Ilija J. Džombićilijapim@yahoo.com
Evropsko radno i socijalno pravo  
Međunarodno pravo ljudskih pravadoc.dr Jelena Latinovićjelenalatinovic5@gmail.com
Pravni sistem EU i BiHdoc.dr Jelena Latinovićjelenalatinovic5@gmail.com
Dokazno pravo u krivičnom postupkuProf. dr Miro Katićmirokatic.rs@gmail.com