Obavještenje o početku predavanja na II ciklusu studija

Obavještavamo studente II ciklusa studija da od februara mjeseca počinju predavanja, te da će se prvo predavanje održati iz predmeta Metodologija naučnih istraživanja 02.02.2020. godine sa početkom u 16:00 časova.

Termine za ostale predmete možete pronaći na stranicama svakog od fakulteta pod rubrikom Class schedule ili na sledećim linkovima:

Faculty of Economics

Faculty of Law

Computer Science