Prvi ciklus studija – ljetni semestar 2022/23.
Pravo – I godinaDownload
Pravo – II godinaDownload
Pravo – III godinaDownload
Pravo – IV godinaDownload
Prvi ciklus studija – zimski semestar 2022/23.
Pravo – I godinaDownload
Pravo – II godinaDownload
Pravo – III godinaDownload
Pravo – IV godinaDownload
Prvi ciklus studija – Ljetni semestar 2021/22
Pravo – I godinaDownload
Pravo – II godinaDownload
Pravo – III godinaDownload
Pravo – IV godinaDownload
Drugi ciklus nastave – školska 2022/2023.
Raspored nastave za II ciklus studija – PravoDownload