Saša-Mitrić-prepravljeno.jpg

Dr Saša Mitrić,
docent

Naučna oblast: Marketing

E-mail:
sasamitric.bl@gmail.com

OBRAZOVANJE 

 • 2015 – doktor ekonomskih nauka,  Ekonomski fakultet Zenica, Marketing
 • 1996 – diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet Banja Luka Poslovna ekonomija


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Mitrić S., Tihi B.: Marketing policijskih agencija u funkciji veće bezbjednosti i boljeg društva, 7. Naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem “KVALITET 2011“, Neum, BiH, 01. – 04. juni 2011.g., Zbornik radova str.1059-1065.
 • Mitrić S.: Marketing modeli rješavanja problema bezbjednosti, 7. Naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem “KVALITET 2011“, Neum, BiH, 01. – 04. juni 2011.g., Zbornik radova str.1053-1058.
 • Mitrić S.: Marketing koncept strategije policijskog djelovanja, 9. Međunarodna naučno – stručna konferencija “NA PUTU KA DOBU ZNANJA“, Novi Sad, Sremski Karlovci, Republika Srbija, 23.–24. septembar 2011.g., Zbornik radova str.45.
 • Mitrić S.: Refleksije marketinga na efikasnost bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini, VII Međunarodna naučno – stručna konferencija „Razvoj poslovanja 2015“, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, str.165-176.
 • Mitrić S., Gajić M.: Kontrolni aspekt policijskog rada u funkciji razvijanja odnosa policije i javnosti, časopis Visoke škole unutrašnjih poslova u Banja Luci “Bezbjednost – policija – građani“, broj 1 – 2/11, str.85-96.
 • Mitrić S.: Lokalne zajednice, dubioze finansiranja i nezaposlenosti, časopis „Finrar“ Banja Luka, broj 10/2006, str.13-17.
 • Mitrić S.: Lokalni ekonomski razvoj – postulati i naše perspektive, časopis „Privredne informacije“ Banja Luka, broj 75-76/2006, Dodatak str. 1-4.
 • Mitrić S.: Uslovi i modaliteti kreiranja lokalnog poslovnog ambijenta, časopis „Finrar“ Banja Luka, broj 2/2007, str.15-21.
 • Mitrić S.: Atraktivnost investicione lokacije u funkciji privlačenja stranih ulaganja, časopis „Finrar“ Banja Luka, broj 5/2007, str.14-20.
 • Mitrić S.: Atraktivni poslovni ambijent – mogućnost koju zaobilazimo, časopis “Lokalna samouprava” Sarajevo, broj 4/2006, str.68-71.
 • Mitrić S.: Mikrolokacija – od komparativne do efektivne prednosti, časopis “Lokalna samouprava” Sarajevo, broj 5/2006, str.37-40.
 • Mitrić S.: Preduzetništvo i mali biznis – važan zamajac razvoja lokalne zajednice, časopis “Lokalna samouprava“ Sarajevo, broj 6-7/2006, str.19-23.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 •  Mitrić, S. 2020. Marketing bezbjednosti sa stanjem u Bosni i Hercegovini. Univerzitet PIM Banja Luka.
 • Mitrić, S. 2020. Marketing i bezbjednost. Univerzitet PIM Banja Luka.