Studentski parlament 21-22

Studentski parlament Univerziteta PIM brine o kvalitetu studijskog procesa, zaštiti i ostvarivanju studentskih prava i unapređenju studentskog standarda kroz realizaciju brojnih projekata. U svom radu organizuje brojne aktivnosti, humanitarne akcije, zajednička putovanja i druženja. Aktivnim učešćem Studentskog parlamenta u organima upravljanja omogućeno je neposredno angažovanje studenata na rješavanju najvažnijih pitanja vezanih za nastavni process, studentski standard i vannastavne aktivnosti.

Studentski parlament čine predstavnici studenata svakog studijskog programa sa svake godine studija.

Dana 16.11.2021. godine održana je Osnivačka skupština Studentskog parlamenta Univerziteta PIM na kojoj su imenovani članovi Studentskog parlamenta Univerziteta PIM i studenti predstavnici u organima Univerziteta. Za predsjednika Studentskog parlamenta Univerziteta PIM za akademsku 2021/22.  godinu, izabrana je Dženeta Blažević studentkinja četvrte godine Filozofskog fakulteta, studijski program Psihologija.

Za potpredsjednika Studentskog parlamenta Univerziteta PIM za akademsku 2021/22.  godinu, izabran je Marko Vidović, student druge godine Fakulteta računarskih nauka, studijski program Računarske nauke.

Članovi Studentskog parlamenta Univerziteta PIM za akademsku 2021/22. godinu iz odjeljenja Univerziteta u Banjoj Luci su: Tamara Došlov, Katarina Janković, Teodora Ćirković, Milana Plavšić, Dajana Bašić, Jovan Ostojić, Dženeta Blažević, Živka Oljača, Sanja Jakovljević, Mirsada Popović-Damjanović, Zlatka Kurtinović, Tamara Dmitrović, Đorđe Sredojević, Marko Vidović i Anastasija Krčić.

Članovi Studentskog parlamenta Univerziteta PIM iz Studijskog centra Univerziteta PIM u Trebinju su: Miljana Janjić, Marija Ratković, Suzana Brković, Danica Runjevac, Anđela Samardžić, Kristina Brčić, Milica Kovačević, Mia Janković, Marija Damjanac, Ivana Škrivan, Milanka Đurić, Aleksandra Gazivoda i Dejan Pojužina, a iz Odjeljenja u Brčkom Niko Nikić i Hamza Čandić.

Članovi Senata Univerziteta iz reda studenata su Dženeta Blažević i Tamara Dmitrović.

Studenti članovi Komisije za kvalitet su: Tamara Došlov, Dajana Bašić, Sanja Jakovljević, Tamara Dmitrović i Marko Vidović.

Pored toga, u Studentskom parlamentu djeluje Pravna služba u kojoj radi studentkinja Sanja Jakovljević, dok je predstavnik studenata u Upravnom odboru Univerziteta PIM Dajana Bašić.

Studenti članovi naučno-nastavnih vijeća su: Katarina Janković, Teodora Ćirković, Milana Plavšić, Jovan Ostojić, Živka Oljača, Sanja Jakovljević, Tamara Dmitrović, Đorđe Sredojević, Anastasija Krčić i Marko Vidović.

Kancelarija Studentskog parlamenta Univerziteta PIM nalazi se na prvom spratu Univerziteta PIM – kancelarija broj 11.

Stipendija iz programa Fulbright Visiting Scholar za akademsku 2023/2024. godinu

STIPENDIJE IZ PROGRAMA FULBRIGHT VISITING SCHOLAR, 2023/2024.

Poziv Američke vlade za dodjelu stipendija iz programa Fulbright Visiting Scholar za akademsku 2023/2024. godinu Poštovane kolege i studenti, Obavještavamo ...
Read More
Obavljanje studentske prakse u Slovačkoj

STUDENTSKE PRAKSE U SLOVAČKOJ

Poziv za prijavu za obavljanje Erazmus+ studentske prakse u Slovačkoj Poštovane koleginice i kolege, Organizacija WorkSpace Europe koju je osnovao ...
Read More
studij u Egiptu

STIPENDIJE ZA STUDIJ U EGIPTU

Konkurs za stipendije Ministarstva visokog obrazovanja Arapske Republike Egipat i Instituta Al Azhar Al Sharif za studij u Egiptu tokom ...
Read More
Evropski dan jezika 2022

DA LI STE ZNALI DA SE EVROPSKI DAN JEZIKA OBILJEŽAVA 26. SEPTEMBRA?

Pridružite se i vi! Proslavite Evropski dan jezika! Evropski centar za moderne jezike (ECML) zajedno sa Savjetom Evrope pripremio je ...
Read More
Marijana Vesović - završni diplomski rad

ODBRANE DIPLOMSKIH I MASTER RADOVA NA UNIVERZITETU PIM U JUNU I JULU 2022.

Tokom juna i jula mjeseca 2022. godine na Univerzitetu PIM u Banjoj Luci, završni diplomski ili master rad odbranili su ...
Read More
Konkurs za posao u IT službi na poziciji sistem administratora- 2022

INTERNI KONKURS ZA POSAO U IT SLUŽBI UNIVERZITETA PIM

Potreban student za posao u IT službi na poziciji sistem administratora IT službi Univerziteta PIM potreban je student II, III ...
Read More
rumunske stipendije poziv za prijavu

STIPENDIJE MINISTARSTVA PREDUZETNIŠTVA I TURIZMA RUMUNIJE ZA AKADEMSKU 2022/23.

Rumunske stipendije za strane studente koji žele studirati u Rumuniji od akademske 2022/23. godine Poštovani studenti, Ministarstvo preduzetništva i turizma ...
Read More
Sporazum o obavljanju studentske prakse - Teleklik

POTPISAN SPORAZUM O OBAVLJANJU STUDENTSKE PRAKSE

Univerzitet PIM i banjalučka firma Teleklik d.o.o. potpisali Sporazum o obavljanju studentske prakse Prof. dr Simonida Vilić je juče, 6.7.2022 ...
Read More
Dragica Rajović - diplomski rad

ODBRANE DIPLOMSKIH I MASTER RADOVA NA UNIVERZITETU PIM – MAJ, JUN 2022.

Tokom maja i juna mjeseca 2022. godine na Univerzitetu PIM u Banjoj Luci, završni diplomski ili master rad odbranili su ...
Read More
Stipendije JJI za master studije u 2022/23.

STIPENDIJE JADRANSKO-JONSKE INICIJATIVE ZA MASTER STUDIJE U 2022-2023.

Dvogodišnji studij u Italiji na engleskom jeziku – stipendije JJI za master studije Stalni sekretarijat Jadransko-jonske inicijative (JJI) je objavio ...
Read More