I godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
SociologijaProf. dr  Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
Diskretne struktureDoc. dr Saša Mičićsasa.micic@satwork.net
Osnovi ekonomijeProf. dr Dijana Grahovacjonidg11@yahoo.com
Uvod u programiranjeProf. dr Saša Salapurasasa.salapura@univerzitetpim.com
Linearna algebraDoc. dr Saša Mičićsasa.micic@satwork.net

II godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Baze podatakaDoc. dr Svetlana Anđelićsvetlana.andjelic@its.edu.rs
Računarske mrežeDoc. dr Svetlana Anđelićsvetlana.andjelic@its.edu.rs
Arhitektura računaraProf. dr Saša Salapurasasa.salapura@univerzitetpim.com

III godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Analiza i dizajn softveraProf. dr Branko Latinovićbrankolatinovic1@gmail.com
Upravljanje informacijamaProf. dr Velimir Dedićvelimir.dedic@gmail.com
Interakcija čovjek računarDoc. dr Svetlana Anđelićsvetlana.andjelic@its.edu.rs
Vizuelne komunikacijeProf. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com

IV godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Funkcionalno programiranjeProf. dr Velimir Dedićvelimir.dedic@gmail.com
Naučna izračunavanjaProf. dr Velimir Dedićvelimir.dedic@gmail.com
MarketingProf. dr Mladen Milićmladen.milic@fondpiors.org
Vizuelne komunikacijeProf. dr Nikola Vojvodićprofnikolavojvodic@gmail.com

II ciklus studija

PredmetNastavnikKontakt
Napredno programiranje C++Doc. dr Saša Salapura/ Doc. dr Svetlana Anđelićsalapura@blic.net svetlana.andjelic@its.edu.rs
Metodologija naučno-istraživačkog radaprof.dr Ljubomir Zuberljubomirzuber@yahoo.com 
Kоmplеksnе bаzе pоdаtаkаProf. dr Velimir Dedićvelimir.dedic@gmail.com
Bira se od sledeća 2 predmeta  
Projektovanje informacionih sistemaProf. dr Branko Latinovićbrankolatinovic1@gmail.com
Napredna kriptografijaProf. dr Velimir Dedićvelimir.dedic@gmail.com
Internet programiranjeDoc. dr Saša Salapurasalapura@blic.net