Fakulteti i studijski programi

PIM - Organizaciona struktura shema
Programi

Studenti na Univerzitetu PIM u Banjoj Luci mogu da upišu jedan od jedanaest studijskih programa na I ciklusu studija.

Studijski programi na Ekonomskom fakultetu:

 • Ekonomska diplomatija
 • Finansije i bankarstvo
 • Marketing
 • Menadžment
 • Digitalna ekonomija

Studijski program na Pravnom fakultetu:

 • Pravo

Studijski programi na Filozofskom fakultetu:

 • Psihologija
 • Andragogija

Studijski program na Tehničkom fakultetu:

 • Grafički inženjering i dizajn
 • Industrijski inženjering i menadžment – energetska efikasnost i zelena energije

Studijski program na Fakultetu računarskih nauka:

 • Računarske nauke

Na II ciklusu studija, Univerzitetu PIM u Banjoj Luci nudi naredne studijske programe:

Studijski programi na Ekonomskom fakultetu:

 • Ekonomska diplomatija
 • Finansije i bankarstvo
 • Marketing
 • Menadžment

Studijski program na Pravnom fakultetu:

 • Pravo

Studijski programi na Filozofskom fakultetu:

 • Psihologija

Studijski program na Fakultetu računarskih nauka:

 • Računarske nauke