Fakulteti i studijski programi

Programi

Studenti na Univerzitetu PIM mogu da upišu jedan od jedanaest studijskih programa i to:

Studijski programi na Ekonomskom fakultetu:

 • Ekonomska diplomatija
 • Finansije i bankarstvo
 • Marketing
 • Menadžment
 • Digitalna ekonomija

Studijski program na Pravnom fakultetu:

 • Pravo

Studijski programi na Filozofskom fakultetu:

 • Psihologija
 • Andragogija

Studijski program na Tehničkom fakultetu:

 • Grafički inženjering i dizajn
 • Industrijski inženjering i menadžment – energetska efikasnost i zelena energije

Studijski program na Fakultetu računarskih nauka:

 • Računarske nauke