Studijski program: Psihologija

I godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Psihologija nastave i učenjaDoc. dr Elvir Ibeljićelvir_ib@yahoo.com
SociologijaProf. dr  Ostoja Barašinbarasinostoja@gmail.com
Uvod u psihologijuMr Danijela Jokanovićdjokanovic404@gmail.com
InformatikaProf. dr Branko Latinovićbrankolatinovic1@gmail.com
Metodologija psiholoških istraživanjaMa Darjana Sredićsredic50@gmail.com

II godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Razvojna psihologijaProf. dr  Miroslav Đurićmiroslav.djuric@blic.net
PsihometrijaMa Darjana Sredićsredic50@gmail.com
Kognitivna psihologijaDoc. dr Elvir Ibeljićelvir_ib@yahoo.com
Psihologija ličnostiMr Danijela Jokanovićdjokanovic404@gmail.com

III godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Pedagoška psihologijaDoc. dr  Gordana Dukićgoga.dukic@gmail.com
Opšta i socijalna psihopatologijaDoc. dr Snežana Samardžićnenasok@yahoo.com
Organizaciono ponašanjeProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Psihologija sporta*Prof. dr Dragana Milojković Čovićdraganamilojkovic285@gmail.com
Socijalno-emocionalni razvojProf. dr  Miroslav Đurićmiroslav.djuric@blic.net


IV godina

Predmeti zimskog semestraProfesorKontakt
Akademske vještineProf. dr Simonida Vilićsvilic26@yahoo.com
Opšta psihopatologija – posebni dioDoc. dr Mitra Mirković Hajdukovmiramh.psih@gmail.com
Metode kliničke procjeneDoc. dr Snežana Samardžićnenasok@yahoo.com
Ponašanje potrošača i marketingProf. dr Mladen Milićmladen.milic@fondpiors.org
Psihologija porodiceProf. dr  Miroslav Đurićmiroslav.djuric@blic.net
Uvod u psihoterapiju i savjetovanjeDoc. dr Mitra Mirković Hajdukovmiramh.psih@gmail.com
Psihopatologija grupnih procesaDoc. dr Elvir Ibeljićelvir_ib@yahoo.com

II ciklus studija

PredmetNastavnikKontakt
Metode u psihološkim istraživanjimaProf. dr Jasna Bogdanovićjasna954@teol.net
Organizaciona psihologijaDoc. dr Elvir Ibeljićelvir_ib@yahoo.com
Psihologija vaspitanja i obrazovanjaProf. dr Jasna Bogdanovićjasna954@teol.net
Zdravstvena psihologijaDoc. dr Snežana Samardžićnenasok@yahoo.com
Upravljanje ljudskim resursimaDoc. dr Elvir Ibeljićelvir_ib@yahoo.com
Grupna psihoterapijaDoc. dr Mitra Mirković Hajdukovmiramh.psih@gmail.com
Kognitivno-bihejvioralna terapijaDoc. dr Mitra Mirković Hajdukovmiramh.psih@gmail.com
Klinička upotreba snovaDoc. dr Snežana Samardžićnenasok@yahoo.com

Leave a Reply