Obavještenje o terminu predavanja kod doc. dr Džanana Berberovića

Obavještavamo studente I i III godine studijskog programa Psihologija da će se u srijedu 19.05. i četvrtak 20.05.2021. godine održati predavanja kod doc. dr Džanana Berberovića u sledećim terminima:

19.05.2021. Srijeda:

III godina Psihopatologija djetinstva i mladosti: 15:30-18:00 časova

20.05.2021. Četvrtak:

I godina Statistika u psihologiji: 12:00-15:30 časova