Obavještenje za predavanja kod doc. dr Džanana Berberovića

Obavještavamo studente da će se predavanja iz predmeta kod doc. dr Džanana Berberovića održati u sledećem terminu:

Ponedeljak 16.12.2019. godine: Metodologija psiholoških istraživanja 12:00h-16:15h

Utorak 17.12.2019. godine: Opšta psihopatologija-posebni dio i Uvod u psihoterapiju i savjetovanje od 10:00h