Obavještenje za termin predavanja iz predmeta Metodologija psiholoških istraživanja kod doc. dr Džananan Berberovića

Obavještavamo studente I godine da će se predavanja iz predmeta Metodologija psiholoških istraživanja kod doc.dr Džanana Berberovića održati u sledećim terminima:

Srijeda 13.11.2019. od 17:00h-18:35h

Četvrtak 14.11.2019. od 09:00h-12:00h

Predavanja iz predmeta Psihologija opažanja pomjeraju se sa srijede za petak 15.11.2019. godine u terminu od 17:00h.

Vježbe iz Metodologije psiholoških istraživanja neće se održati u četvrtak 14.11.2019. godine, zbog predavanja iz istog predmeta.