Obavještenje za usmeni uspit i upis ocjena iz predmeta kod prof. dr Jasne Bogdanović Čurić

Obavještavamo studente da će se usmeni ispit i upis ocjena kod prof. dr Jasne Bogdanović Čurić održati u petak 12.06.2020. godine sa poečtkom u 12h.