Studijski program: Finansije i bankarstvo

I GODINA- zimski semestar

Šifra predmeta           Predmet           Odgovorni nastavnik  
E-POM Poslovna matematika Doc. dr Saša Mičić sasa.micic@satwork.net 
E-OSE Osnove ekonomije Prof. dr Ilija J. Džombić ilijapim@yahoo.com
E-SOC Sociologija Prof. dr Ostoja Barašin barasinostoja@gmail.com
E-INF Informatika Prof. dr Branko Latinović brankolatinovic1@gmail.com
E-RAČ Računovodstvo Doc. dr Dijana Kremenović dijana.kremenovic.2018@gmail.com