Najbolju visokoobrazovna ustanova na Zapadnom balkanu

  • Post category:Galerije

Univerzitet PIM je u petak, 21. juna 2019. godine na održanom 8. Grand Prix – Business Samitu 2019 u Vrnjačkoj Banji, proglašen za najbolju visokoobrazovnu ustanovu na Zapadnom balkanu u kategoriji najbolja naučna visoko obrazovna institucija Zapadnog balkana.

Priznanje u ime direktora Univerziteta PIM preuzeo je Dejan Kojić, prorektor za NIR i međunarodnu saradnju.