Redni brojNaziv knjigeAutorIzdavač, mjesto, godina izdanja
1Menadžment Božidar StavrićFPIM Banjaluka, Banja Luka, 2005.
2Socijalna psihologijaDragoljub KrnetaFPIM Banjaluka, Banja Luka, 2005.
3Kultura, etika i vođenje organizacijeOstoja ĐukićFPIM Banjaluka, Banja Luka, 2006.
4Preduzetnički menadžment
Božidar StavrićFPIM Banjaluka, Banja Luka, 2006.
5Upravljačko računovodstvoGordana VukelićFPIM Banjaluka, Banja Luka, 2006.
6Menadžment ljudskih resursaŽivka PržuljFPIM Banjaluka, Banja Luka, 2006.
7Menadžment javne upraveDuško RadosavljevićFPIM Banjaluka, Banja Luka, 2006.
8Međunarodni marketingMilica KostićFPIM Banjaluka, Banja Luka, 2007.
9Finansijski instrumenti i mendžment finansijskih rizikaJožko Peterlin, Marijana MladenovićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2007.
10Politički marketingNajil KurtićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2008.
11Ekonomska diplomatija BiHIlija J. DžombićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2008.
12Istraživanje marketingaBoris Tihi, Biljana RađenovićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2008.
13Dizajn, ekonomski, društveni i politički aspekti oblikovanjaBesim SpahićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2008.
14Modeli preduzetničkog organizovanja, stanje i tendencijeRajko MacuraUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2008.
15Organizaciono ponašanjeMirjana Franceško, Biljana MirkovićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2008.
16Ekonomska isključenost građanaRajko MacuraUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2008.
17Uvod u ekonomijuDavid Đ. Dašić, Ilija J. Džombić, Željko KovačevićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2009.
18Carinski sistemZoran TegeltijaUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2009.
19Ekonomski aspekti proizvodnih kapacitetaŠefik SmlatićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2009.
20Ekonomski odnosi BiH sa inostranstvomIlija DžombićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2010.
21Uvod u poslovne finansijeMarijana Žiravac MladenovićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2011.
22Teorija poslovne ekonomijeŠ. Smlatić, B. StavrićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2011.
23Pravna priroda Brčko distrikta deceniju poslije - uporedni prikazMilan BlagojevićSlužbeni glasnik, UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2011.
24Menadžement kvalitete poslovnih sistemaŠefik MustedanagićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2011.
25Marketing neprofitnih organizacijaBranislav MitićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2012.
26Međunarodno bankarstvoMilorad PušaraUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2012.
27Islamski konstitucionalizamMilan BlagojevićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2012.
28Principi marketing logistikeBranislav MitićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2012.
29RačunovodstvoRadovan SpremoUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2013.
30Psihopatološki aspekti izbjeglištvaRadomir ČolakovićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
31SociologijaSnežana Pantelić VujanićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
32Privredni razvoj BiH u uslovima globalizacijeMladen IvićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
33Upravljanje informacijamaT. Latinović, L. RoljićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
34Politički mendžmentNikola VojvodićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
35Odlučivanje i poslovna inteligencijaMladen MilićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
36Ustavnost i zakonitost u upravnom sporu u Republici SrpskojMilan BlagojevićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
37Praktikum za upravni sporMilan BlagojevićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
38Industrijski marketingMilorad ĐukićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
39Neću da ćutimJovan VukojaUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2015.
40Marketing u elektronskom poslovanjuBranislav MitićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2015.
41Osnove mašinstvaV. Vuković, M. Vuković, I. Knežević, M. BojanićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2015.
42Marketing u osiguranjuNikola Vojvodić, Boro VojvodićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2016.
43Zbirka zadataka iz elektrotehnike i elektronikeTihomir Latinović, Mehmed Arnautović, Savo KalabićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2016.
44Makroekonomija i globalni izazoviMladen Ivić, Branislav MitićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2016.
45Metodologija i tehnologija izrade naucnih radovaŽivoslav Adamović, Mladen Ivić, Veljko VukovićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2017.
46Poltronizam u teoriji i praksiŽeljko TodorovićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2017.
47Inovacije u radu psihološko pedagoške službeDr Radomir Čolaković, psiholog Milos PanićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2017.
48Ponašanje potrošačaDr Mladen MilićUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2018.
49Upravljanje poslovanjem preduzećaDr Božidar Stavrić, Dr Radovan SpremoUPIM Banjaluka, Banja Luka, 2019.
50Klinički aspekti mobinga u vojnom kolektivuDr Radomir ČolakovićUPIM Banja Luka, Banja Luka, 2020.
51Zdravstveno psihološki aspekti ronhopatijeDr Radomir Čolaković, Dr Novak VukojeUPIM Banja Luka, Banja Luka, 2020.
52Moj život i rad od osnovne škole do akademije naukaAkademik Živoslav Ž. AdamovićSrpska akademija mašinskih nauka Srbije 2017
53Marketing bezbjednosti sa stanjem u Bosni i HercegoviniSaša MitrićUPIM Banja Luka, Banja Luka, 2020.
54Arhitektura računaraSaša SalapuraUPIM Banja Luka, Banja Luka, 2020.
55Forenzika grafičkih elemenata u dokumentimaDane Branković i Vladimir BrankovićUPIM Banja Luka, Banja Luka, 2020.
56Uvod u kriminalistikuProf. dr Mile Matijević
Mr Nedeljko Šušljik
Mr Zoran Šarčević
Univerzitet PIM Banja Luka/Brčko, 2020.
57Sistem kvalitetaprof. dr Živoslav Adamović
prof. dr Mladen Ivić
prof. dr Veljko Vuković
UPIM Banja Luka, Banja Luka, 2020.
58ERP sistemi – automatizacija poslovnihprocesa u praksiProf. dr Mihajlo Travar, ma Dragana Travar, Saša RistićUPIM Banja Luka, Banja Luka, 2020.
59IsometrijaRada Kučinar, Tamara Gvozdenović,
Predrag Pravdić
UPIM Banja Luka, Banja Luka, 2020.
60Marketing i bezbjednostSaša MitrićUPIM Banja Luka, Banja Luka, 2020.
61Strategijski menadžmentDragan Đuranović, Srđan Todorović, Rade TešićUPIM Banja Luka, Banja Luka, 2016.
62Međunarodno poslovanjeIlija DžombićUPIM Banja Luka, Banja Luka, 2010.
63EU integracije i implementacija ljudskih prava nove generacije u pravni sistem Republike Srpske
EU Integration and Implementation of Human Rights of New Generation in the Legal System of the Republic of Srpska
Veljko Turanjanin, Aleksandar IvanovićUPIM Banja Luka, Banja Luka, 2021.