Adresa

Despota Stefana Lazarevica bb Banja Luka

+387 51-378-300

Glavni Brojevi

Tel/Fax centrale: 051/378-300
Studentska služba: 051/378-303
Koordinator nastave: 051/378-305
Prorektor za nastavu: 051/371-481
Biblioteka: 051/378-304
Računovodstvo: 051/378-306

Radno vrijeme


Radni dani : 8:00 – 18:00

Subota: 8:45 – 12:00

Gdje se nalazimo

Do univerziteta se jednostavno dolazi iz svih pravaca, jer mu je pristup omogućen sa auto-puta Banja Luka – Gradiška ili starom cestom Banja Luka – Lazarevo – Trn – Laktaši.

Ako idete iz pravca centra grada izlazite na zapadni tranzit, prolazite kružni tok kod tržnog centra Tempo i nakon toga na drugom semaforu skrećete desno, odmah kod univerziteta. Kao vodič za skretanje je i Verano Motors sa lijeve strane i benzinska pumpa.

A ako iz centra grada idete starom cestom prolazite pored pijace, zatim poljoprivredne škole, glavnog semafora u Lazarevu i skrećete lijevo nakon kasarne (onda prolazite tom ulicom pored kasarne i tada vidite univerzitet).

Ako dolazite iz suprotnog pravca (Gradiška, Laktaši, Prijedor, itd), odmah nakon Prijedorske petlje vidite univerzitet i na tom prvom semaforu skrećete lijevo).

Studentska služba

Referent: Dijana Mitrović
 dijana.mitrovic@univerzitetpim.com

Izdavaštvo i biblioteka

Referent u biblioteci: Darko Barunović
 pimbiblioteka@fakultetpim.com

Web i grafički dizajn

Grafički i web dizajn: Aleksandar Sofrić
 asofric@gmail.com

Uprava

Rektor: prof. dr Dragan Đuranović
gandra.djuranovic@gmail.com

Direktor: prof.dr Ilija Džombić
natasa.tofil@univerzizetpim.com

Prorektor za NIR: doc. dr Dejan Kojić
dejan.kojic@univerzitetpim.com
kojic.d@hotmail.com

Prorektor za nastavu: prof. dr Mladen Ivić
ivic.mm81@gmail.com

Poslovni sekretar:Gordana Marković
gordana.markovic@fakultetpim.com

Koordinator nastave: Igor Šabić
igor.sabic@univerzitetpim.com

Koordinator za upis: prof.dr Aleksandra Pušara
info@fakultetpim.com

Koordinator za upis: prof.dr Vojislav Škrbić
vojo46@gmail.com

Dekan Ekonomskog fakulteta: prof.dr Marijana Žiravac Mladenović
marijana.mladenovic@fakultetpim.com

Dekan Pravnog fakulteta: doc.dr Biljana Petrović
biljana.petrovic2@gmail.com

Dekan Fakulteta računarskih nauka: doc.dr Saša Salapura
salapura@blic.net

Dekan Filozofskog fakulteta:
info@fakultetpim.com

Dekan Tehničkog fakulteta: prof.dr Veljko Vuković
v.velja@gmail.com

PR menadžer: Nataša Tofil
natasa90_t@hotmail.com

Centar za kvalitet:
info@fakultetpim.com

Računovodstvo i finansije

Referent: Jadranka Cvijić
jadranka.cvijic@univerzitetpim.com

Žiro računi univerziteta
Sberbank a.d. Banja Luka:
567-162-11003136-31
UniCredit Bank a.d. Banjaluka:
551-500-11296940-32
Nova Banka a.d. Banja Luka:
555-100-00491311-47

Odjeljenje u Brčko distriktu:

Komercijalna banka a.d. Banja Luka:
571-010-00002921-31