Maribor, Erasmus, 2021

 

Univerzitet PIM je u proteklom periodu potpisao 21 sporazum o međunarodnoj saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama van Bosne i Hercegovine.

Nastavnici, saradnici i studenti Univerziteta PIM su učestvovali u nekoliko ERASMUS+ projekata međunarodne razmjene studenata i nastavnika sa Tehničkim Univerzitetom Kluž-Napoka, Sjeverni univerzitetski centar Baja-Mare, Rumunija (2015), Politehničkim univerzitetom u Temišvaru, Rumunija (2016-2018) i Višom ekonomskom školom u Celju, Slovenija (2021).

Univerzitetu PIM je
 2018. godine odobren međunarodni EU HORIZON 2020 grant za projekat pod nazivom Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe – DEMOS” za period 2018-2022. Projekat je izveden u saradnji sa partnerima iz 14 evropskih zemalja.

KANCELARIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Dejan Kojić, prorektor za NIR

Darjana Sredić, saradnik

AKTIVNI KONKURSI

ELEKTRONSKA PRIJAVA

PRIJAVA

POSTAVI PITANJE!

OBRATI SE ČLANOVIMA NAŠEG TIMA!

POŠALJI IMEJL