guest-e1478971136228.jpg

Dr Milorad Đukić, docent

Marketing


Email: office@markway.org

Obrazovanje

  • 1998 – Diploma – Mašinski fakultet Banja Luka
  • 2007 – Doktorat – Univerzitet Braća Karić Fakultet za trgovinu i bankarstvo

2014 – Izbor u zvanje – PIM Univerzitet, Marketing

Najvažniji objavljeni radovi

  • Đukić M. Industrijski marketing, PIM Univerzitet Banja Luka, 2014
  • Istarživanje zadovoljsta potrošača na primeru motornih ulja