REDOVNI PROFESORI

Ilija Džombić

E-mail: ilijapim@yahoo.com

E-mail: gandra.dj@hotmail.com

Latinović B. Branko

E-mail: brankolatinovic1@gmail.com

Vojislav Škrbić

E-mail: vojo46@gmail.com

Jović Ljiljana

E-mail: jovićlj@hotmail.net

Brana Komljenović

E-mail: ana-k@blic.net

Sokol Sokolović

E-mail: vojo46@gmail.com

Milan Blagojević

E-mail: milanblagojevic@hotmail.com

E-mail: dragan.bataveljic@pravnifakultet.edu.ba  

E-mail: negovanstamenkovic@gmail.com

Ilija Šušić

E-mail:  i.susic51@gmail.com

E-mail: milicatepsic@gmail.com

Božidar Banovič

E-mail: stavric@gmx.net 

VANREDNI PROFESOR

E-mail: vojo46@gmail.com

Predrag Raosavljević

E-mail: predragraosavljevic@yahoo.com

Nikola Vojvodić

E-mail: profnikolavojvodic@gmail.com

E-mail: rspremo@henatrebisnjici.com

Mladen Milić

E-mail: mladen.milic@fondpiors.org

Željko Todorović

E-mail: zeljko.t@univerzitetpim.com

E-mail: obrenija2009@hotmail.com

Ostoja Barašin

E-mail: barasinostoja@gmail.com

Ranko Mijić

E-mail: ranko.mijic@gmail.com

Nermin Mulaosmanović

E-mail: mihajlotravar@gmail.com

E-mail: novak08.damjanovic@gmail.com

Danijela Lakić

E-mail: danilalakic@yahoo.com

Jamila Jaganjac

E-mail: jamilajaganjac@hotmail.com

E-mail: sresic@gmail.com

Miro Katić

E-mail: miro.katic@univerzitetpim.com

Velimir Dedić

E-mail: velimir.dedic@gmail.com

Radenko Đurica

E-mail: radenko.djurica@koncesije-rs.org

Mirela Jokić

E-mail: mirelajokic@rocketmail.com

DOCENTI

E-mail: jelenamuzej@gmail.com

E-mail: radetesic@gmail.com

Kučinar Rada

E-mail: 

Damjan Čorić

E-mail: #

E-mail: radosevicsnjezana@gmail.com

Zdravko Marjanović

E-mail: z.marjanovic@mp.vladars.net

Svetlana Anđelić

E-mail: svetlana.andjelic@its.edu.rs  

E-mail: biljana.petrovic2@gmail.com

Saša Mitrić

E-mail: sasamitric.bl@gmail.com

Snežana Samardžić

E-mail: nenasok@yahoo.com

Mitra Mirković Hajdukov

E-mail: miramh.psih@gmail.com

E-mail: miroslav.djuric@blic.net

E-mail: office@markway.org

E-mail: esad.covic@univerzitetpim.com

E-mail: gagalukic86@hotmail.com

Dragan Popović

E-mail: dragan.popovic@ftr.zzzrs.net

E-mail: zoranfilip65@gmail.com

E-mail:  g.dzajic@predsjednikrs.net

E-mail: mahir.zajmovic@gmail.com

Darko Vaselić

E-mail: dvaselic@gmail.com

Dragan Dakić

E-mail: dragan.dakic@pravnifakultet.edu.ba

Darko Jokić

E-mail: jokic.darko@yahoo.com

Dragoljub Reljić

E-mail: dragoljub.reljic@predsjednistvobih.ba

Ljubica Janjetović

E-mail: ljubicajanjetovic@gmail.com

Dragana Milojković Čović

E-mail: draganamilojkovic285@gmail.com

SARADNICI I ASISTENTI

E-mail: valerija.lakic@gmail.com

E-mail:  djokanovic404@gmail.com

Gabriela Ninković Došen

E-mail: 

E-mail: snjezanajezmilacak@gmail.com

Nada Banović

E-mail: 

Dragana Kovačević

E-mail: 

E-mail:  igerun@gmail.com

Jelena Prelo

E-mail: #

Željka Kraljević

E-mail: 

Jelena Karadeglija

E-mail:  

Živković Ivana

E-mail: 

E-mail: 

Milošević Predrag

E-mail:  

Ratković Milijana

E-mail: 

E-mail: 

Topalović Nikola

E-mail:  

Asanović Jelena

E-mail: 

Đuro Krčić

E-mail: naturavitakv@outlook.com

Srđan Savić

E-mail: #

Mišeljić Marina

E-mail:  

Zdravko Vuković

E-mail: zdravkovukovicrb@gmail.com

Veselin Savić

E-mail: veso@teol.net