REDOVNI PROFESORI

Ilija Džombić

Branko B. Latinović

VANREDNI PROFESORI

Predrag Raosavljević

Nikola Vojvodić

Miro Katić

Velimir Dedić

Muharem Kozić

Docenti

Rada Kučinar

E-mail:rkucinar@het.ba

SARADNICI I ASISTENTI

E-mail:jelenaprelo@gmail.com

E-mail:zeljkak059@gmail.com

E-mail: jelenak555@gmail.com

E-mail:  zivkovicivana_89@yahoo.com

E-mail: milijana_rs@yahoo.com
E-mail: srdjansavic@gmail.com
E-mail: asanovic_jelena@yahoo.com
E-mail: iat666@teol.net
E-mail: marina.miseljic@yahoo.com